RAYVN er et verktøy for effektiv krise- og samvirkekoordinering, for både små og store bedrifter. Det er markedets enkleste å lære og å ta i bruk.

RAYVN opphever behovet for å møtes fysisk, strømlinjeformer deling av informasjon og effektiviserer beredskapsarbeidet dramatisk.

Når en kritisk hendelse skjer, vil RAYVN umiddelbart varsle aktuelle interne og eksterne ressurser, og du kan deretter bruke RAYVN til å håndtere og koordinere situasjonen.

Les mer om RAYVN
RAYVN Notifications
Stadig flere bedrifter i Møre og Romsdal har valgt RAYVN som sin beredskapsløsning. De velger RAYVN fordi vi tilbyr et brukervennlig system som er enkelt å betjene for alle. Varsling, rapportering og dokumentering skjer umiddelbart via mobilen.

Den 31. Mai inviterer vi til frokostmøte i Kristiansund med temaet Hvordan kan vi kommunisere tettere og lettere under en kritisk hendelse? .

Når en kritisk hendelse oppstår har man ikke tid til opplæring. RAYVN sikrer at alle ansatte kan agere umiddelbart og i henhold til prosedyrer, dersom en kritisk hendelse inntreffer.

“There is no time for learning curves in a crisis”.

I tillegg til å håndtere pågående hendelser internt, tilbyr også RAYVN mulighet for Samvirke, en plattform der virksomheter kan dele informasjon på tvers av egne organisasjoner.

NorSea Vestbase - Kristiansund

På oljebasen Vestbase blir RAYVN nå brukt som beredskapsløsning av flere store aktører innen området, nettopp for å sikre et mer effektivt samvirke ved kritiske hendelser. De ulike virksomhetene kan varsle hverandre om en hendelse oppstår, og kan også dele informasjon til hverandre på en enkel og sikker måte.
Se en kort demonstrasjon
Få en gratis trial
Stian Gjertsen, HSE Manager, NorSea Logistics
Krisehåndteringsverktøyet må være enkelt, hvis ikke blir det ikke tatt i bruk i en krise. I en pågående kritisk hendelse er det absolutt essensielt at alle involverte leser, forstår og svarer på meldingene som blir gitt. RAYVN sin beredskapsløsning forenkler dette samarbeidet med alle involverte.
Stian Gjertsen, HSE Manager, NorSea Logistics
Stian Gjertsen, HSE Manager, NorSea Logistics
Dag E. Snemyr HSEQ Director i Siem Offshore
Vårt gamle IT-verktøy for krisehåndtering var vanskelig og tungvint å bruke. Det var ikke spesielt brukervennlig, og organisasjonen var generelt misfornøyd med brukervennligheten og funksjonene. Vi har nå fått hele organisasjonen, på alle nivåer, til å bruke verktøyet. Det er en stor styrke for beredskapen og krisehåndteringen.
Dag E. Snemyr HSEQ Director i Siem Offshore
Dag E. Snemyr HSEQ Director i Siem Offshore
Velkommen til

Frokostmøte

Tema: Beredskap og samvirke

Vi ønsker å samle personer og virksomheter med til et gratis frokostmøte. Hensikten er å utveksle kunnskap og erfaringer innen beredskap, og samtidig vil vi få høre om erfaringer fra Samvirke på Vestbase.

Stian Giertsen, HSE Manager fra NorSea og Torry Åkenes, Politistasjonssjef i Kristiansund deler kunnskap og erfaringer innen beredskap og samvirke.

Tid

Tirsdag 31.05.2022.
Kl. 08.30 - 12.00.

Sted

Quality Hotel Grand
Bernstorffstredet 1
6509 Kristiansund