Effektiv varsling og beredskap i havbruk

Havbruk og fiskeoppdrett er en av Norges største eksportnæringer med en verdi på 64 milliarder NOK i 2016, og Norge er nå verdens største leverandør av oppdrettslaks. Det er en viktig næring for Norge, både i forhold til verdiskapning og sysselsetting. Næringen har fått stadig strengere krav i forhold til miljøvern, og tiltak i forbindelse med forebygging og varsling av rømming. I den forbindelse ønsker vi nå å presentere RAYVN for havbruk-næringen, som et avgjørende virkemiddel for å bedre både beredskap, og håndtering av uønskede hendelser.

RAYVN = økt beredskap


ESTIMERT TID BRUKT PÅ VARSLING –
MED OG UTEN RAYVN


VarslingAnsvarligTid brukt uten RAYVNTid brukt med RAYVNKommentar
Totalt brukt tid2t 10 min8 min
Opprette hendelser i RAYVNAlle1 minHendelse opprettes baserte på ferdig definerte scenario, team og oppgaver
Varsle Daglig lederDriftsansvarlig på anlegg5 min0 minAutomatisk varsling
Kontakt flere ansatte for bistandDaglig leder20 min0 minAutomatisk varsling
Varsle: Fiskeridirektoratets regionkontorDaglig leder10 min1 minSkriv kort beskrivelse - send ut til ferdig definert gruppe
Varsle forsikringsselskapDaglig leder10 min0 minAutomatisk varsling
Varsle MattilsynetDaglig leder10 min0 minAutomatisk varsling
Varsling av mediaDaglig leder15 min3 minSkriv kort beskrivelse - send ut til ferdig definert gruppe
Kontakt lokale fiskere for gjenfiskeDaglig leder60 min3 minSkriv kort beskrivelse - send ut til ferdig definert gruppe

Tid brukt på varsling med bruk av RAYVN
6%

videoer om RAYVN


RAYVN i havbruk

En kort introduksjon til bruk av RAYVN i havbruksnæringen

Bremnes Seashore – intervju

Bremnes Seashore bruker RAYVN som system for varsling og håndtering av uønskede hendelser. Se intervju med deres HMS sjef – Silje K. Alvsvåg.

Bremnes Seashore – Introduksjon

En kort introduksjon til intervju med Bremnes Seashore.

introduksjon til RAYVN

En generell gjennomgang av RAYVN og funksjonaliteten som ligger i systemet. Engelsk tale, norsk undertekst.

Prøv RAYVN gratis i 14 dager