Implementer beredskapssystem - og sikre dine verdier

Er ditt anlegg/selskap forberedt for håndtering av: 

 • Algeoppblomstring
 • Hacking
 • Rømming
 • Ødeleggelse av anlegg pga dårlig vær
 • Mann på havet
 • Oljeutslipp
 • Kollisjon fartøy - anlegg
 • Brann
 • Skadet ansatt
 • Sykdom

Og hvem må du varsle når hendelser oppstår:

 • Ansatte
 • Samarbeidspartnere og støttefunksjoner
 • Anlegg i regionen
 • Kunder/leverandører
 • Mattilsynet
 • Fiskeridirektoratet
 • Kystverket
 • Miljødirektoratet
 • Kommunen
 • Brannvesen/politi
 • Ensilasje/brønnbåt rederi

Implementer beredskapssystem - og sikre dine verdier

Automatiser varsling

Varslinger sendes ut på sekunder,
og samle response

Forbered ulike scenarioer

Bestem hvem som skal varsles, informasjon som skal deles, og fordeling av oppgaver

Alt dokumenteres

Last ned ferdig generert rapport når hendelsen er håndtert

RAYVN tilbyr:

 • Brukervennlig løsning (Alle som kan bruke Facebook kan bruke RAYVN

 • Krever lite opplæring av din organisasjon, men er egnet for trening på håndering av aktuelle scenarier

 • Kan brukes i nettleser og i mobil app

 • Alle samhandler i samme verktøy og RAYVN dokumenterer automatisk hele håndteringen

 • Knytt deg til aktuelle samarbeidspartnere i RAYVN - håndter hendelsen som ett team

 • Fast pris per bruker/mnd
RAYVN app Contingency plans Templates RAYVN Incident management Mobile

Nettbasert løsning for enkel og effektiv
håndtering av kritiske hendelser

RAYVN Logo RAYVN Incident management

Kontakt Petter for mer informasjon


  Image

  Kontakt

  Petter Hernæs

  Regional Director Nordic
  RAYVN AS

  Noen av våre kunder innen havbruk

  Videoer om RAYVN

  RAYVN i havbruk

  En kort introduksjon til bruk av RAYVN i havbruksnæringen

  Bremnes Seashore - intervju

  Bremnes Seashore bruker RAYVN som system for varsling og håndtering av uønskede hendelser. Se intervju med deres HMS sjef - Silje K. Alvsvåg.

  Bremnes Seashore - Introduksjon

  En kort introduksjon til intervju med Bremnes Seashore.

  introduksjon til RAYVN

  En generell gjennomgang av RAYVN og funksjonaliteten som ligger i systemet. Engelsk tale, norsk undertekst.