Hjelp til å håndtere COVID-19-beredskapen

Du har gjerne opplevd problem med å håndtere situasjonen som følger av det pågående COVID-19-utbruddet. På grunn av manglende planer for hvordan en kan håndtere en epidemi, sitter mange igjen med spørsmål som:

 • Hva kan man gjøre når den daglige virksomheten blir forstyrret?
 • Hva kan vi gjøre når mange av de ansatte ikke kan komme til arbeid?
 • Hvordan kan vi tilpasse og forberede oss for en situasjon hvor mange ansatte arbeider hjemmefra?
 • Hvordan sikrer vi at den enkelte ansatte og våre kunder og kontakter får fokus og oppmerksomhet?
Bruk RAYVN sin COVID-19-responsmodul til å:
 • Identifisere nøkkelpersonell og nøkkelkompetanser
 • Gjennomføre statusmøter med det forhåndsdefinerte COVID-19-malen for å håndtere situasjonen proaktivt
 • Bestemme forebyggende tilbake for å sikre din organisasjons videre drift
 • Kommunisere med og varsle dine ansatte (og kunder) automatisk via SMS, e-post eller app
 • Oppdatere og logge status og lokasjonen for dine ansattes arbeidssted

RAYVN har både verktøyet og ekspertisen for å hjelpe din organisasjon.

Vi ønsker å hjelpe og ønsker derfor å tilby dette til virksomheter som har spesielle behov under Korona-epidemien.

 • Full tilgang og bruk av RAYVN

  30 dagers prøveperiode. Opprett så mange brukere du ønsker. Vi sørger for rask implementasjon.

 • Få tilgang til RAYVN sin COVID-19-responsmodul

  Våre beredskapseksperter vil få deg opp og gå i RAYVN på under 1 time. Du vil få tilgang til RAYVN sin COVID-19-responsmodul som består av spesiallaget programvare designet for å håndtere ulike situasjoner, og som er lenket til maler for å proaktivt identifisere og håndtere potensielle trusler fra en pandemi, så vel som andre typer uønskede hendelser.


Se hvordan RAYVN håndtere situasjonen under COVID-19 epidemien:

Les vår siste artikkel som i detalj viser hvordan vi organiserer drift, og bruker Covid-19 malen som et daglig verktøy for håndtering av denne krevende situasjonen, fra våre hjemmekontor.

Fra RAYVNs første møte etter Covid-19 utbruddet. RAYVNs Covid-19 møtemal brukes av alle møtedeltakere fra deres respektive hjemmekontor.

Noen spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål om RAYVN eller dette tilbudet.

Om RAYVN

RAYVN er et skybasert system for håndtering av kritiske hendelser. RAYVN sitt hovedkontor befinner seg på Bryggen i Bergen. RAYVN har kunder i 15 land. Datterselskapet RAYVN US, Inc. håndterer det amerikanske markedet. Du kan lære mer om RAYVN her.

Free use of RAYVN for 2 months

 • Automize your Crisis Management
 • Free online support
 • For new users of RAYVN

Corona Support Response Team

RAYVN has set up a Corona Support Response Team, specialized in emergency preparedness, that can be activated within hours to provide a tailored solution for managing a potential pandemic incident/crisis.

They will also give you access to RAYVN's Epidemic Response Module, which comprises of purpose-built software designed to manage incidents, linked with methods and templates to proactively identify and manage the potential of a pandemic (or any other incident).

Our team will introduce:

 • The RAYVN Epidemic Response Module
 • Proactive method and structured meetings
 • Pandemic annex to your Emergency Response Plan; what to include?

They will help you to go through relevant topics like:

 • Alternative staffing plans
 • Employee screening for recent travel history through RAYVN communication
 • Sick leave policy amendments
 • Delegation of authority
 • Post-exposure follow up plans

Open webinars

If you want to join one of our webinars, please contact us, and we will send you link to the webinar you want to be a part of.

 • Torsd kl. 12
 • Torsd kl. 12

Sign up