Hvordan RAYVN hjelper under kritiske hendelser

Ved bruk av RAYVN under kritiske hendelser begrenser du hvordan dine tjenester påvirkes og kommer tilbake til normalsituasjon så fort som mulig. Med RAYVN er du og dine team klare for å respondere hurtig, ta bedre beslutninger og får automatisert dokumentasjonen av alle aktiviteter

Hurtig varsling av ansatte

Nå dine ansatte med tilpassede varslingsmeldinger i løpet av sekunder og motta tilbakemeldingene umiddelbart
  • Klikk på en knapp for enkelt å varsle alle ansatte eller utvalgte grupper
  • For å være sikker på at du når alle sender RAYVN ut varslinger via SMS, e-post, app-varsling og automatisert telefonoppringing. Du kan bruke meldingsmaler for å få opp hastigheten
  • Responsen fra dine ansatte visualiseres i sanntid på dashboardet
RAYVN Notifications

Ta bedre beslutninger

Sikre at dine ansatte har en felles situasjonsforståelse og kan ta beslutninger raskt basert på riktig informasjon
  • Del viktig informasjon som tekst, bilder, manualer instruksjoner etc i delte feeds i sanntid så alle får informasjonen de trenger umiddelbart, uansett hvor de befinner seg
  • Opprett statustavler som kan deles og oppdateres med riktig informasjon for alle i sanntid
  • Vær sikker på at prosedyrer blir fulgt. Opprett og tildel oppgaver til ansatte og se at de blir fullført i sanntid
  • Gjennomfør strukturerte møter med agenda. Automatiser utsending av møtereferat i etterkant så alle vet hvilke beslutninger som har blitt tatt og hva som er fokus
  • Få tilgang til viktige dokumentmaler for for eksempel pressemeldinger, holding statements etc for å kunne respondere raskt til media

Dokumenter alt fortløpende

All informasjon blir dokumentert fortløpende så du kan gjenskape situasjonen når som helst. Du trenger ikke bruke tid på å samle informasjon fra e-poster, SMS, gule lapper etc. Alt blir tilgjengelig fra en tidsstemplet rapport i løpet av sekunder
  • Få en kronologisk oversikt over alle beslutninger og beslutningsgrunnlag
  • Rapporter raskt til teammedlemmer, ledelse, forsikring, tilsyn etc
Image

Nå også med egen modul for håndtering av Korona pandemi

Les mer hvordan du kan bruke vår modul for håndtering av Korona pandemien i din organisasjon.

Om

RAYVN er et skybasert system for håndtering av kritiske hendelser. RAYVN sitt hovedkontor befinner seg på Bryggen i Bergen. RAYVN har kunder i 15 land. Datterselskapet RAYVN US, Inc. håndterer det amerikanske markedet. Du kan lære mer om RAYVN her.