Last ned din
Mal for beredskapsplan

helt gratis

Bruk denne malen som et utgangspunkt for å komme i gang med en egen plan

Den gratis malen gir deg de grunnleggende elementene du trenger å ha i planen din

Bruk denne malen til å forbedre eksisterende planer

Ta det du trenger fra denne malen og forbedre dine eksisterende planer.

Lær hvordan grunnleggende beredskapsplaner settes opp

Bli inspirert!

Bruk beredskapsplanen din for ulike typer scenarier

Vold på arbeidsplassen

Satt ut av drift

Reisesikkerhet for ansatte

Omdømmerisiko

Pandemi

Cyberangrep

Skader på personell

Brann

Bilulykke

Farlig utslipp / miljøskade

Ekstremvær

Strømbrudd

My Plan