Navigere i risiko, kriser og omstillinger

innen sjøfart

Beredskap og håndtering av kritiske hendelser er i endring i dagens maritime verden.
Mer enn noen gang trenger skipsfarten samarbeidsløsninger i sanntid for å koordinere og iverksette tiltak fra skip til land.
Finn ut hvordan RAYVN kan bidra til å navigere mot en mer bærekraftig og robust sjøfartsverden for alle.

Vurdere risiko

Sjøfart har alltid vært forbundet med risiko.
Noen risikoer er like gamle som havene og farvannene for skipsfart, mens andre er av nyere dato eller har oppstått i en tid preget av global risiko, krise og omstilling.
Stormer
Skipsforlis / grunnstøting
Cyberhendelser
Skade
Brann/eksplosjon
Avbrudd i virksomheten
Krig og konflikt
Endringer i lovgivning og handelsreguleringer
Farlig last
Piratvirksomhet
Mytteri
Klimaendringer
Bilde

Håndtere kriser

Vi lever i en verden med krise på krise - det noen kaller "permakrise" - der uventede Black Swan-hendelser kan overraske oss og få uforutsette konsekvenser.

For å nevne noen få eksempler, har skipsfarten blitt stilt overfor 

  • den globale pandemien
  • en verdensomspennende krise i forsyningskjeden
  • geopolitiske konflikter
  • Energikriser
  • hendelser knyttet til klimaendringer. 

Mer enn noen gang trenger skipsfarten løsninger som muliggjør smidighet, samarbeid og robusthet - for å kunne reagere raskt på enhver hendelse og sikre langsiktige, bærekraftige vekstmuligheter. 

Fordi enhver kritisk hendelse kan få vidtrekkende konsekvenser... 

Navigere i overgangen

Digitalisering og avkarbonisering driver overgangen til en tryggere, grønnere og mer bærekraftig fremtid for alle. 

Men innovasjon er ikke uten risiko.

Cyberhendelser
Datainnbrudd
Virkninger av klimaendringer
Farer knyttet til alternative drivstoff
Regulatoriske endringer og usikkerhet
Overbelastede havner
Logistiske utfordringer
Mangel på faglært arbeidskraft
Å forstå globale risikoer i en brytningstid er avgjørende for beredskapen.
Bilde

Hvordan RAYVN kan hjelpe

Digitalisering

RAYVN låser opp kraften i håndtering av kritiske hendelser i sanntid.

Samarbeid

RAYVN muliggjør samarbeid om håndtering av kritiske hendelser.

Motstandsdyktighet

RAYVN hjelper deg med å håndtere kriser på en enkel måte - selv når nettverket går ned.

Digitalisering

i aksjon

For å gi et eksempel på digitalisering i praksis kan vi ta en titt på en vanlig maritim hendelse: et grunnstøtt skip.
Diagrammet nedenfor viser en sammenligning av hvordan en slik hendelse kan håndteres ved hjelp av en manuell prosess for håndtering av kritiske hendelser og en digital løsning, for eksempel RAYVN.

Ship A Ship B Action: The shipmaster manually started to notify all stakeholders listed on his call tree. Time consumed: 25-30 Mins 3-5 sec Time consumed: Action: With a click of a button, the shipmaster notified all stakeholders on SMS, Email, in-app notifications, and automated phone calls. Task #1: Notify relevant stakeholders and other personnel Action: After a long brainstorming of who should do what, the shipmaster started his long phone calls round to assign tasks to all personnel to explain their tasks with a given deadline. Afterward, a second-round call has begun to follow up on task completion. Action: In seconds, the shipmaster assigned tasks to personnel and set deadlines, and automatically notified personnel through the platform. When tasks are completed, the information is immediately reflected in RAYVN. Time consumed: 30-40 Mins. <1 Min Time consumed: Task #2: Tasks delegation Action: One of the crew onboard has been tasked with writing a report about the whole incident. But a lot was going on around him. He ended up with an incomplete, inadequate report that lacked important details. Action: The report was automatically generated based on all the log entries and other information in RAYVN. It automatically documented all actions taken and decisions made. Time consumed: 1 day 30 Mins Time consumed: Task #3: Documentation Existing crisis management system: Multiple manual systems RAYVN Critical Event Management digital platform Existing crisis management system: Failed Passed

Samarbeid

I aksjon
Scenario: Gasslekkasje i havn

RAYVN gjør det mulig for folk å samarbeide sømløst for å logge, håndtere og løse kritiske hendelser.

For å gi et eksempel på samarbeid i praksis, la oss se hvordan RAYVN's samarbeidsløsning hjelper et beredskapsnettverk med å håndtere en potensiell gasslekkasje i en havn.

Motstandsdyktighet i praksis

Scenario: Kjør driller og øvelser

I en tid preget av risiko, krise og omstilling er det viktig å skape en proaktiv risikokultur som bygger robusthet.  

RAYVN's intuitive digitale løsning gjør det mulig å kjøre scenarier for kritiske hendelser for å sette planer, prosedyrer, retningslinjer og innsatspersonell på prøve. Skip-til-land-øvelser hjelper alle med å forberede seg på ethvert scenario, inkludert grunnstøting, giftutslipp, arbeidsulykker, brann/eksplosjon eller andre hendelser. 

Risiko

Maritime risikoer/farer har en lang historie.

Krise

Vi lever i en verden av polykriser, svarte svaner og ringvirkninger.

Overgang

Digitalisering og avkarbonisering er i ferd med å forandre shipping- og sjøfartsbransjen.

Se hvordan RAYVN fungerer

En utvidet demonstrasjon med Erik Skaara, en av RAYVNs grunnleggere.

Vil du se mer?

Bestill en 30-minutters live demo med en RAYVN-ekspert på et tidspunkt som passer deg.

Prøv det selv

Kom i gang med en gang. Registrer deg for en gratis prøveversjon av RAYVN.
Viktige fakta du

trenger å vite

Om RAYVN

24/7 Brukerstøtte

Kan kontaktes via nett, e-post, telefon og WhatsApp.

Kom i gang på mindre enn 7 dager

Ingen omfattende profesjonelle tjenester kreves

Globalt

Flere serverlokasjoner over hele verden; brukere i over 90 land.

8 språk

RAYVNs løsninger støtter flere språk

Opprett samvirke med eksterne aktører

under kritiske hendelser

Med RAYVNs lisensmodell kan du gi én full RAYVN-lisens til alle samvirkeaktørene dine, f.eks. myndigheter, helsetjenester og forsikringsselskaper.

Bare identifiser de du ønsker å samvirke med, legg de til RAYVN-nettverket ditt og opprett ditt eget beredskapsnettverk under en krise.

Din 7-dagers gratis prøveversjon av RAYVN!

Prøv RAYVN og test alle funksjonene i organisasjonen din

Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for en prøveperiode.

Support-teamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Jeg ønsker en prøveperiode
Bilde

RAYVN hjelper deg med å varsle teamene dine, holde alle informert
og ta bedre beslutninger under kritiske hendelser.