Konfrontere kriser med selvtillit: Casestudien om skogbrannen i California

RAYVNNyheter

I år har mer enn tre millioner hektar brent over hele California, noe som gjør 2020 til den største skogbrannsesongen i Californias historie. Forskning viser at klimaendringene har skapt varmere og tørrere forhold, noe som fører til en lengre brannsesong og dermed økt skogbrannfare. Skogbranner kan bryte ut når som helst og sette hjem og bedrifter i fare. De forårsaker omfattende og utallige skader som skader mennesker og ødelegger landområder, bygninger, transportveier, dyreliv osv.

Bilde
Naturen bryr seg ikke om du tror på klimaendringer eller ikke! 

Ulike studier har vist at klimaendringene har bidratt til de enorme brannene i California på grunn av de forverrede hetebølgene som gjør at skogbrannene brenner intenst og sprer seg raskt. 

Klimaendringene er en evigvarende trussel som understreker nødvendigheten av et omfattende beredskaps- og styringssystem. Planlegging av klimaendringer ligger ofte utenfor mange organisasjoners komfortsone, fordi det dreier seg om langsiktige strategier og krever intensiv og komplisert samhandling med interessenter og beslutningstakere utenfor og innenfor organisasjonen. RAYVN tar ansvar for å vurdere alle risikoer som kan få alvorlige konsekvenser for samfunnet og organisasjonene, slik at vi baner vei for effektiv og trygg håndtering av kritiske hendelser i sanntid.

Beredskapssystemet - bruk av flere teknologier

Noen områder i California opplevde avbrudd i nødvarslingssystemet på grunn av problemer som vanskeliggjør beredskapsprosessene, f.eks. SMS og e-post. Denne krisen har avdekket at feilkommunikasjon er en sentral utfordring. Uten en integrert beredskapsplan som består av et ferdigbygd krisehåndteringsverktøy, kan nødvarsler og meldinger komme i konflikt med hverandre og komme på avveie.

Vi anbefaler at bedrifter og organisasjoner tar i bruk et integrert kommunikasjons- og krisehåndteringssystem som består av et pålitelig flerkanals varslingssystem. Det vil si et system som sender varsler til flere brukere og kan involvere relaterte interessenter i løpet av sekunder.

Et solid system for håndtering av kritiske hendelser er den hemmelige døren til å møte kriser på en trygg måte!

Uansett om virksomheten din befinner seg i skogbrannområdet eller er avhengig av interessenter som gjør det, er det viktig å tenke på hvordan man kan redusere denne humanistiske krisen og dens konsekvenser, og hvordan man kan sikre kontinuiteten i virksomheten. 

Selv om det ikke er mye du kan gjøre for å forhindre at en skogbrann nærmer seg virksomheten din, er det eneste du trenger å gjøre å ha et integrert verktøy for håndtering av kritiske hendelser tilgjengelig. RAYVN tilbyr en slik løsning.

Det er ikke bare viktig å ha et system for håndtering av kritiske hendelser på plass for å holde interessentene informert! Det gjør deg i stand til å møte slike tragedier på en trygg måte. Plattformen RAYVN er for eksempel utviklet for å holde alle interessenter oppdatert og på samme informasjonsnivå under kritiske hendelser. Den fremmer informasjonsutveksling, nødvarsler og effektiv kommunikasjon mellom RAYVN brukere. Det er avgjørende å bygge et integrert system som gjør det mulig å vurdere hvordan en skogbrann kan påvirke organisasjonen din, og som gir deg løsninger for å redusere potensielle skader og effektivt identifisere beredskapsfrontlinjen. 

Bilde
Motstandsdyktighet og samarbeid er livbøyer i krisetider.

Da skogbrannkrisen i California begynte å forstyrre millioner av menneskers hverdag, oppstod det et stort behov for samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å lette arbeidet med å begrense skogbrannene og beskytte de offentlige sikkerhetsressursene. Arbeidet med å forebygge skogbranner krever en felles innsats og samarbeid mellom mange aktører, noe som krever et integrert krisehåndterings- og kommunikasjonssystem som gjør det mulig for alle ulike interessenter å spille sin rolle under en krise. Derfor ville ingen ha hatt tilstrekkelige ressurser til å reagere så effektivt og raskt når en krise inntreffer. Med dette i tankene gir plattformen RAYVN brukerne muligheten til å invitere eksterne parter til å håndtere situasjonen etter hvert som kritiske hendelser utvikler seg. 

Ved å ha en løsning for kritiske hendelser på plass som kommuniserer gjennom mobilisering og involvering av partnere på alle nivåer fra ulike sektorer, kan du beskytte mennesker, infrastruktur og miljø mot alle typer trusler.

Din 14-dagers RAYVN gratis prøveperiode!

Prøv RAYVN og test alle funksjonene i organisasjonen din

Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for en prøveperiode.

Support-teamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Meld meg på
Bilde
I år har mer enn tre millioner hektar brent over hele California, noe som gjør 2020 til den største skogbrannsesongen i Californias historie. Forskning viser at klimaendringene har skapt varmere og tørrere forhold, noe som fører til en lengre brannsesong og dermed økt skogbrannfare. Skogbranner kan bryte ut når som helst og sette hjem og bedrifter i fare. De forårsaker omfattende og utallige skader som skader mennesker og ødelegger landområder, bygninger, transportveier, dyreliv osv.

Naturen bryr seg ikke om du tror på klimaendringer eller ikke!
Ulike studier har vist at klimaendringene har bidratt til de enorme brannene i California på grunn av de forverrede hetebølgene som gjør at skogbrannene brenner intenst og sprer seg raskt.
Klimaendringene er en evigvarende trussel som understreker nødvendigheten av et omfattende beredskaps- og styringssystem. Planlegging av klimaendringer ligger ofte utenfor mange organisasjoners komfortsone fordi det dreier seg om langsiktige strategier og krever intensiv og komplisert samhandling med interessenter og beslutningstakere både i og utenfor organisasjonen. RAYVN tar ansvar for å vurdere alle risikoer som kan få alvorlige konsekvenser for samfunnet og organisasjonene, slik at vi baner vei for effektiv og sikker håndtering av kritiske hendelser i sanntid.

Beredskapssystemet - bruk av flere teknologier
Noen områder i California opplevde avbrudd i nødvarslingssystemet på grunn av problemer som hindret beredskapsprosessene, for eksempel SMS og e-post. Denne krisen har avdekket at feilkommunikasjon er en sentral utfordring. Uten en integrert beredskapsplan som består av et ferdigbygd krisehåndteringsverktøy, kan beredskapsvarsler og -meldinger komme i konflikt med hverandre og komme på avveie.
Vi anbefaler at bedrifter og organisasjoner tar i bruk et integrert kommunikasjons- og krisehåndteringssystem som består av et pålitelig flerkanals varslingssystem. Det vil si et system som sender varsler til flere brukere og kan involvere relaterte interessenter i løpet av sekunder.

Et solid system for håndtering av kritiske hendelser er den hemmelige døren til å møte kriser på en trygg måte!
Enten virksomheten din befinner seg i skogbrannområdet eller er avhengig av interessenter som gjør det, er det viktig å tenke på hvordan du kan redusere konsekvensene av denne humanistiske krisen og hvordan du kan sikre kontinuiteten i virksomheten.
Selv om det ikke er mye du kan gjøre for å forhindre at en skogbrann nærmer seg virksomheten din, er det eneste du trenger å gjøre å ha et integrert verktøy for håndtering av kritiske hendelser tilgjengelig. RAYVN tilbyr en slik løsning.

Det er ikke bare viktig å ha et system for håndtering av kritiske hendelser på plass for å holde interessentene informert! Det gjør deg i stand til å møte slike tragedier på en trygg måte. Plattformen RAYVN er for eksempel utviklet for å holde alle interessenter oppdatert og på samme informasjonsnivå under kritiske hendelser. Den fremmer informasjonsutveksling, nødvarsler og effektiv kommunikasjon mellom RAYVN brukere. Det er avgjørende å bygge et integrert system som gjør det mulig å vurdere hvordan en skogbrann kan påvirke organisasjonen din, og som gir deg løsninger for å redusere potensielle skader og effektivt identifisere beredskapsfrontlinjen. 

Motstandsdyktighet og samarbeid er livbøyene i krisetider
Da skogbrannkrisen i California begynte å forstyrre millioner av menneskers hverdag, oppstod det et stort behov for samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å lette arbeidet med å begrense skogbrannene og beskytte de offentlige sikkerhetsressursene. Arbeidet med å forebygge skogbranner krever en felles innsats og samarbeid mellom mange aktører, noe som krever et integrert krisehåndterings- og kommunikasjonssystem som gjør det mulig for alle ulike interessenter å spille sin rolle under en krise. Derfor ville ingen ha hatt tilstrekkelige ressurser til å reagere så effektivt og raskt når en krise inntreffer. Med dette i bakhodet gir plattformen RAYVN brukerne muligheten til å invitere eksterne parter til å håndtere situasjonen etter hvert som kritiske hendelser utvikler seg.
Ved å ha en løsning for kritiske hendelser som kommuniserer gjennom mobilisering og involvering av partnere på alle nivåer fra ulike sektorer, kan du beskytte mennesker, infrastruktur og miljø mot enhver form for trussel.

Se RAYVN i aksjonRegistrer deg for en demonstrasjonSe de viktigste funksjonene i RAYVN i driftDemonstrasjonen vil bli presentert via en videokonferanse på det tidspunktet du ønskerForstå hvordan RAYVN kan være til nytte for din organisasjonForeslå hvordan RAYVN kan implementeres i din organisasjonMulighet for å opprette en prøvekonto for testing i din organisasjon

Jeg vil ha en demo

ANDRE NYHETER
De tre C-ene i beredskapsplanlegging og -respons23. oktober 2020Motstå cyberangrep med tillit9. oktober 2020Motstå kriser med tillit: Casestudien om skogbrannen i California5. oktober 2020Sikre dataene dine ved hjelp av flerfaktorautentisering2. september 2020 Bilde Bilde