RAYVN Symposium 2023: Høydepunkter

RAYVNNyheter

RAYVN Symposium Paneldiskusjon med Odin Johannessen, Anders Rimstad, Halvor Molland og Ivar Konrad Lunde

Årets RAYVN Symposium samlet ledende ekspertise, fra offentlige og private virksomheter fra hele Norge innen risikostyring, beredskap og håndtering av kritiske hendelser.

Å forberede seg på det uventede var et sentralt tema for en dag spekket med presentasjoner om hvordan vi kan håndtere nye risikoer og stadig mer komplekse globale trusler i en verden preget av "svart svane"-hendelser og polykriser. Like viktig var de innsiktsfulle diskusjonene om motstandsdyktighet som praksis og den menneskelige faktoren i risiko- og hendelseshåndtering.

Forstå risikoene: Utsiktene for 2023-24

Odin Johannessen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). RAYVN Symposium 2023

Odin Johannessen, direktør i Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)

Odin Johannessen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), satte scenen med sitt innlegg om globale sikkerhetsutfordringer i form av politiske, økonomiske, militære og miljømessige trusler. Omfanget og sammenkoblingen av hendelser gjør at selv lokale hendelser i økende grad kan få uventede globale konsekvenser. I Norge er det et økende gap mellom nye trusler og det eksisterende sikkerhetsnivået. Organisasjoner står i dag overfor betydelige utfordringer i form av sårbarheter i verdikjeden, en kraftig økning i cyberhendelser og økende bekymring for spionasje. Sektorer som forsvar, helse, maritim teknologi, olje og gass og romvirksomhet er spesielt utsatt for målrettede angrep.

I møte med europeiske og globale sikkerhetsutfordringer må norsk industri og næringsliv fokusere på beredskap og motstandsdyktighet. NATOs retningslinjer for beredskap prioriterer viktige områder som myndighetskontinuitet, energi, forflytning av mennesker, mat- og vannforsyning, masseskader og helsekriser, sivil kommunikasjon (f.eks. telekom) og transportsystemer. Det er avgjørende å opprettholde kontinuitet i tjenester, godt styresett og rettshåndhevelse i møte med trusler. Motstandsdyktighet innebærer at det iverksettes tilstrekkelige tiltak for å bygge videre på kunnskap og trusselvurdering for å forberede seg på det uventede.

Oppbygging av motstandsdyktighet: Erfaringer fra Aker ASA

Anders Rimstad, konserndirektør i Aker ASA. RAYVN Symposium

Anders Rimstad, CSO i Aker ASA

Anders Rimstad, CSO i Aker ASA, ga et innblikk i hvordan dette ledende industrielle investeringsselskapet oppnår robusthet på tvers av ulike selskaper, funksjoner og disipliner. Evnen til å bygge bro mellom strategisk risikostyring og krisehåndtering er nøkkelen til robusthet i dagens verden, med tanke på den økte hyppigheten og kompleksiteten av globale trusler.

Å sikre mennesker, verdier og merkevarens omdømme mot tilsiktet skade er kjernen i Aker ASAs tilnærming til risiko, beredskap og håndtering av kritiske hendelser. Aker Security Centre of Excellence samler mange funksjoner for å identifisere/oppdage sikkerhetstrusler, beskytte/forebygge sikkerhetsbrudd og reagere på/gjenopprette etter kritiske sikkerhetshendelser. Denne helhetlige tilnærmingen støttes av kvartalsvise møter, løpende sikkerhetsorienteringer og konsultasjoner. En harmonisering av retningslinjer, prosedyrer og planer i hele selskapet - både horisontalt og vertikalt - sikrer en tett kobling mellom strategisk risikostyring, beredskap og krisehåndtering. For Aker ASA er motstandsdyktighet et resultat av en kontinuerlig, fokusert og bevisst satsing på høy sikkerhet i hele selskapet.

Norge: Totalberedskapskommisjonen

RAYVN Symposium Paneldiskusjon med Odin Johannessen, Anders Rimstad, Halvor Molland og Ivar Konrad Lunde

RAYVN Symposium Paneldiskusjon med Odin Johannessen, Anders Rimstad, Halvor Molland og Ivar Konrad Lunde

Totalforsvarsutvalget har som mandat å ivareta sikkerheten i Norge på vegne av staten og innbyggerne. I 2023 leverte kommisjonen sin vurdering av styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer, med utgangspunkt i både nasjonale og internasjonale utfordringer på sentrale områder som teknologi, globalisering, urbanisering og miljø.

Odin Johannessen og Anders Rimstad deltok sammen med Halvor Molland, kommunikasjonsdirektør i Hydro, og Ivar Konrad Lunde, konsulent i Proactima, i et panel for å diskutere omfanget, anbefalingene og de viktigste spørsmålene i Totalberedskapskommisjonen. Den livlige utvekslingen fokuserte på behovet for robust beredskap, også på lokalt og regionalt nivå, og på å bygge et robust samfunn. Behovet for privat-offentlige samvirke, samarbeid med frivillige organisasjoner og nordisk samarbeid er også viktig. Styring av forsyningskjeden og digital sikkerhet ble trukket frem som viktige trusler som krever fokus.

Samlet sett fremhevet panelet behovet for en tett kobling mellom struktur, kompetanse og kultur som definerer lederskap innen sikkerhet og beredskap. Det ble stilt spørsmål om følgende

  • struktur: Er det behov for ytterligere strukturendringer i fremtiden?
  • kompetanse: Hvilke ferdigheter og hvilken kompetanse kreves, og hvordan skal de bygges opp?
  • kultur: Hvordan støtte det vertikale og horisontale samarbeidet som er nødvendig for en samvirkekultur?
  • lederskap: Er det riktige lederskapet på plass på alle myndighetsnivåer for å gjennomføre det nødvendige "løftet" for samfunnsberedskapen?

Veien videre for RAYVN

Erik Skaara, Chief Business Development Officer og medgrunnlegger av RAYVN. RAYVN Symposium 2023

Erik Skaara, Chief Business Development Officer og medgrunnlegger av RAYVN

Erik Skaara, Chief Business Development Officer og medgrunnlegger av RAYVN, og Linn Haaland, Customer Success Manager, presenterte selskapets fremgang i markedet. Erfaringer fra Southwest Strategies i California og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) belyste hvordan RAYVNs løsning for digitalt samvirke reduserer responstiden og gjør det mulig for organisasjoner å utnytte sikker kommunikasjon for å få øyeblikkelig situasjonsforståelse, dele oppdateringer og koordinere tiltak for å løse enhver hendelse effektivt. Skaara avsluttet med en spennende oversikt over produktets planer for videre utvikling - med støtte for integrasjon og API-støtte i 2024.

Cyberangrep: Casestudie av Hydro ASA

Halvor Molland, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Hydro ASA. RAYVN Symposium

Halvor Molland, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Hydro ASA

Antallet cyberhendelser øker. Spørsmålet er ikke lenger om et angrep vil skje, men når det vil skje. Halvor Molland, SVP Communication and Public Affairs i Hydro ASA, fortalte om hvordan selskapet reagerte på et LockerGoga-ransomware-angrep i 2019, som truet med å låse filer og stenge ned tjenester på 170 steder for 35 000 ansatte globalt. Heldigvis klarte selskapet å løse hendelsen uten å betale løsepenger ved å gjenopprette programvare og data fra nylige sikkerhetskopier.

Hydro fikk mye ros for å ha valgt åpenhet for å varsle og oppdatere ansatte, interessenter, investorer, kunder og allmennheten om hendelsen etter hvert som den utviklet seg. I kjølvannet av hendelsen iverksatte Hydro tiltak for å forbedre krisehåndteringsevnen, implementere enda strengere IT-sikkerhetsretningslinjer og dele beste praksis på tvers av bransjen for å bidra til å øke sikkerheten globalt.

Hvordan forstå og håndtere menneskelig sårbarhet under og etter kriser

Brynjar Gunnarskog, psykolog og leder for krisehåndtering i Molo BHT. RAYVN SymposiumBrynjar Gunnarskog, psykolog og leder for krisehåndtering i Molo BHT, diskuterte betydningen av menneskelig sårbarhet under og etter kriser. Med innsikt hentet fra polyvagal teori og psykologi skisserte Gunnarskog hvordan mennesker reagerer i krisesituasjoner, forklarte hvordan PTSD kan oppstå og ga veiledning i hvordan mennesker kan utvikle seg når de lærer å akseptere sin sårbarhet, gjenvinne sin historie, eksponeres for triggere og gjenopprette en hverdag.
Denne tilnærmingen ligger til grunn for Molo BHTs 5-fasemodell for krisehåndtering, som hjelper organisasjoner, lokalsamfunn og enkeltpersoner med å forstå menneskelig sårbarhet og bygge motstandskraft for fremtiden.

Kristin Harila: Å være komfortabel med det ukomfortable

Kristin Harila, norsk fjellklatrer. RAYVN Symposium

Kristin Harila, norsk fjellklatrer og eventyrer

Den norske fjellklatreren Kristin Harila har slått flere verdensrekorder som fjellklatrer. Blant annet satte hun og Tenjin Lama Sherpa rekorden for bestigning av 14 fjell over 8000 meter - inkludert K2 og Everest - på 92 dager 27. juli 2023. Kristins inspirerende presentasjon fokuserte på viktigheten av beredskap, risikovurdering, strategier for motstandsdyktighet og restitusjon, både når man står overfor en krise under klatringen og i etterkant av en katastrofe.

Med sårbarhet og mot forklarte hun hvordan hun kanaliserer sin sorg over dødsfallet til Lama (Tenjin Sherpa), hennes fjellklatrerkollega og guide, inn i gjenoppbygging og miljøaktivisme for fremtiden. Du finner mer informasjon på nettstedet hennes kristinharila.com.

RAYVN Partnere

Proactima presenterer Dmaze under RAYVN Symposium.

Proactima presenterer Dmaze under RAYVN Symposium.

Tre viktige RAYVN-partnere var også til stede på Symposium 2023.

Proactima-teamet viste Dmaze, en risikostyringsløsning for GRC og arbeidsflyt i styringssystemer. Tidligere i år ble konsortiet RAYVN / Proactima valgt til å levere en integrert løsning for regional og kommunal beredskap, risikovurdering og håndtering av kritiske hendelser til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Beredskapsspesialistene Total Safety og AI-innovatøren SKLLS var også til stede og viste blant annet frem sin AI-baserte løsning før trening/øvelser innen beredskap.

Din 14-dagers RAYVN gratis prøveperiode!

Prøv RAYVN og test alle funksjonene i organisasjonen din

Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for en prøveperiode.

Support-teamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Meld meg på
Bilde