Erik Skaara, RAYVN's Chief Business Development Officer, presenterte "Collaboration in RAYVN: How can a digital tool benefit collaboration and information sharing?" på Beredskapskonferansen 1. desember 2021.

Erik Skaara PresentasjonSkaaras presentasjon diskuterte hvor vanskelig det er å utveksle informasjon på tvers av etablerte linjer og opprettholde en felles situasjonsforståelse mellom alle berørte parter under en pågående kritisk hendelse. 

Som en løsning på dette problemet forteller Erik Skaara at samarbeidsfunksjonen RAYVN ble utviklet i håp om å øke den felles situasjonsforståelsen mellom interne og eksterne interessenter i krisesituasjoner.

Skaara forteller at "ideen om samarbeidsfilmen ble inspirert etter Helge Ingstad-hendelsen. Helge Ingstad-hendelsensom involverte mange av våre kunder i krisehåndteringen (oljevern, forsikring, dykking)". Etter denne hendelsen ble RAYVN utfordret til å tilby en ny form for teknologi som fokuserer på å engasjere interessenter i kritiske hendelser og garanterer at alle samarbeidende parter har samme forståelse av en pågående kritisk hendelse.

Skaara legger til at ideen om "samarbeid" endelig har kommet til syne etter at RAYVN mottok et generøst tilskudd på 10 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å utvikle en banebrytende teknologi med fokus på samarbeid under kriser. For å være laserfokusert på å tilby den beste samhandlingsløsningen har RAYVN satt i gang et pilotprogram som lar følgende parter, "DB Schenker, House of Public Safety, Norsea Group og Total Safety", teste samhandlingsfunksjonen gjennom fire ulike øvelser. 

RAYVN'S Chief Development Officer avsluttet sin tale med å snakke om funksjonene i samarbeidsfunksjonaliteten, og kom med spennende eksempler som understreket dette:

  • Tidlig varsling med nøyaktig informasjon 
  • Sikre felles kriseforståelse mellom ulike beredskapsorganisasjoner
  • Tillate samarbeid på tvers av ulike organisasjoner og virksomheter
  • Skapt for å være enkelt, lett å betjene selv under svært komplekse omstendigheter.

 

Erik Skaara Presentasjon Beredskapskonferansen 2021

Din 14-dagers RAYVN gratis prøveperiode!

  • Test RAYVN og alle funksjonene i organisasjonen din

  • Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for prøveperioden.

  • Supportteamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Meld meg på
Bilde