Southwest Strategies: Holder lokalsamfunn i California trygge under strømbrudd

RAYVNNyheter

I økende grad opplever California periodiske strømbrudd på grunn av værrelaterte hendelser og trusler om skogbranner. Finn ut hvordan Southwest Strategies, et California-basert kommunikasjonsselskap, bruker RAYVNs løsning for håndtering av kritiske hendelser for å forberede og administrere beredskapssentre i hele delstaten.
Melissa Cameron, Southwest Strategies
Vi er svært imponert over RAYVN-løsningen. Den er intuitiv og enkel å bruke, noe som gjorde det mulig for oss å lære opp teamene våre og implementere planene raskt. Samvirkefunksjonaliteten fungerer utmerket - vi har vært i stand til å koble mer enn 1 000 ansatte og nesten 450 lokasjoner gjennom samvirke- og teamfunksjonaliteten i RAYVN for å dele informasjon og rapportering, samt enkelt overvåke og håndtere hendelser.

Melissa Cameron

Senior viseadministrerende direktør og partner i Southwest Strategies

Utfordringer

Public Safety Power Shutoffs (PSPS) kalles når det er i den offentlige sikkerhetens interesse å slå av strømmen for å forhindre potensielle skogbranner.

I løpet av det siste tiåret har det brutt ut store skogbranner over hele California, noe som har ført til tap av menneskeliv, tap av eiendom og store skader på infrastruktur. Som svar på dette har delstaten California innført værrelaterte overvåkingsprosedyrer for å vurdere risikoen for skogbranner. Når visse terskler for vind og fuktighet er nådd, iverksetter kraftselskapene forebyggende tiltak ved å stenge av strømmen av hensyn til offentlig sikkerhet (Public Safety Power Shutoff, PSPS). 

Selv om et samfunnskritisk strømbrudd er avgjørende for beredskapen i hele delstaten, kan slike hendelser medføre betydelige ulemper og risiko, særlig for sårbare lokalsamfunn og enkeltpersoner. Av hensyn til sikkerheten og støtte til strømløse lokalsamfunn, opprettet privateiede energiselskaper i California beredskapssentre (CRC) under pågående strømbrudd. 

Det er en betydelig utfordring å sette opp og drive beredskapssentre raskt og fleksibelt når situasjonen i forhold til vær etc, utvikler seg raskt. Tidligere manuelle løsninger - som innebar manuell føring av lister over materiell og ressurser, telefonsamtaler og opptellinger på slutten av dagen - viste seg å være kompliserte og langsomme. Derfor fikk Southwest Strategies, et ledende selskaps for støtte til offentlige tjenester, i oppdrag å komme opp med en mer effektiv, bedre koordinert løsning for å støtte lokalsamfunn over hele California ved strømbrudd.

Løsningen

Southwest Strategies valgte RAYVN fordi det gir en fleksibel, brukervennlig og kostnadseffektiv løsning  for håndtering av komplekse, kritiske hendelser i forbindelse med strømbrudd, skogbranner og andre værrelaterte hendelser i California. 

Mobilisering av personell til beredskapssentre

Ved en PSPS må forsyningsselskapene reagere raskt, og innen 24 timer, for å mobilisere opptil 1000 ansatte for å få i gang beredskapssentre for de berørte stedene og lokalsamfunnene. Sentrene er bemannet fra kl. 08.00 til 22.00, slik at innbyggerne har et sted å gå til mens strømmen er borte. Etablering og drift av beredskapssentrene effektiviseres ved bruk av kommunikasjon i sanntid, varslinger og loggføring av hendelser. 

Logging av hendelser, oversikt over inventar og håndtering av ressurser

Når beredskapssentrene er åpne for publikum, er det viktig å kunne loggføre eventuelle hendelser, spore utstyr, administrere ressurser og loggføre samt svare på tilbakemeldinger fra kunder. RAYVNs hendelseslogg og rapporteringsfunksjoner gjør det mulig for forsyningsselskaper å overvåke hva som skjer på anleggene i sanntid - for enkelt å administrere behov og lagerbeholdning - og å sende ut regelmessige oppdateringer etter behov annenhver time.

SWS Beredskapssener

I tilfelle strømbrudd av sikkerhetshensyn (Public Safety Power Shutdown, PSPS) må nettselskapene reagere raskt, noen ganger innen 24 timer, for å mobilisere opptil 1000 entreprenører for å sette opp et beredskapssenter for de berørte områdene og lokalsamfunnene.

Koordinert respons og samarbeid

Videre er det behov for fleksibilitet og skalerbarhet i møte med skiftende værforhold eller utbrudd av skogbranner, som kan kreve stenging av anlegg og/eller aktivering av flere beredskapssentre. Ulykker og andre hendelser kan oppstå - som alle må rapporteres og følges opp. I tilfelle en skogbrann kan det være nødvendig å evakuere området.

I alle disse scenariene gjør RAYVN det mulig med en koordinert respons og håndtering for lokale og regionale team. Med RAYVNs samvirkefunksjonalitet kan ansatte på stedet samhandle i sanntid med ekspertise på samfunnssikkerhet, politimyndigheter, lokale sikringstiltak og øvrige aktører. 

Etablering av flere beredskapssentre og stor-skala bruk

Forsyningsselskapene står overfor store behov forårsaket av flere strømbrudd som rammet 350 000 kunder, noe som førte til 30 000 besøkende på 108 samtidige nettsteder for å få hjelp.

Rutiner og rapportering

Av hensyn til retningslinger må forsyningsselskapene gi detaljert hendelsesrapportering til myndighetene i California. RAYVN støtter dette kravet med sine hendelseslogger, som er enkelt tilgjengelig via rapport-funksjonaliteten. Viktige data og styringsrapporter kan raskt sendes inn innen en kort tidsramme under eller etter en strømstans eller annen kritisk hendelse. Denne funksjonaliteten sparer nettselskapene for tid og penger sammenlignet med den manuelle rapporteringspraksisen som ble brukt tidligere. 

Med RAYVN leverer Southwest Strategies nå en kostnadseffektiv løsning til California for å administrere samfunnsstøtte i møte med strømstans eller andre værrelaterte kritiske hendelser, for eksempel skogbrann.

Betydning av samarbeidet

RAYVNs mobilapp sikrer enkel tilgang for mobile team.

Kriseberedskap er helt avgjørende for California i møte med strømbrudd, skogbranner og andre kritiske hendelser. I gjennomsnitt er det nå seks strømbrudd (PSPS - Public Safety Power Shutoff, PSPS) i året for  energiselskapene i delstaten, som direkte påvirker samfunnssikkerheten med en befolkning på mer enn 29 millioner innbyggere. Omfanget og hyppigheten av slike hendelser betyr at enhver løsning for håndtering av kritiske hendelser må være kostnadseffektiv, skalerbar og brukervennlig. 

Opprette flere, samtidige beredskapssentre

Med RAYVN kan Southwest Strategies raskt sette opp og drive flere samtidige beredskapssentre, som tilbyr viktige tjenester og støtte over hele Nord- og Sør-California ved strømbrudd. Overgangen fra manuelle systemer til RAYVN har resultert i vesentlig gevinst i forhold til effektivisering  og samtidig levert en kostnadseffektiv løsning på vegne av berørte lokalsamfunn.

"Vi er svært imponert over RAYVN-løsningen. Den er intuitiv og enkel å bruke, noe som gjorde det mulig for oss å lære opp teamene våre og implementere planene raskt. Samvirkefunksjonene er utmerket - vi har vært i stand til å koble mer enn 1000 ansatte og nesten 450 lokasjoner gjennom samvirke- og teamfunksjonene i RAYVN for å dele informasjon og rapportering, samt enkelt overvåke og håndtere hendelser", sier Melissa Cameron, Senior Vice President og partner i Southwest Strategies. I en tid med klimaendringer tilbyr RAYVN en brukervennlig, skalerbar og kostnadseffektiv løsning for svært dynamisk håndtering av kritiske hendelser, både nå og i fremtiden.

Din 7-dagers gratis prøveversjon av RAYVN!

Prøv RAYVN og test alle funksjonene i organisasjonen din

Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for en prøveperiode.

Support-teamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Jeg ønsker en prøveperiode
Bilde