Bergen havn

RAYVNNyheter

RAYVN Bergen Havn Havn

Bergen havn er et interkommunalt selskap som består av 11 eierkommuner og Hordaland fylkeskommune.

Med ca. 83 000 skipsanløp i året og over 500 000 passasjerer trenger havnemyndighetene gode systemer for krisehåndtering, dokumentasjon og varsling. Bergen Havn har derfor besluttet å bruke RAYVN til dette:

  • Gjennomføre øvelser
  • Varsle sine beredskapsteam
  • Varsle ulike grupper av kunder og eksterne selskaper med interesser i havnen.
  • Varsle nødetatene og andre sikkerhetstjenester
  • Dokumentere alle hendelser og øvelser

Når situasjoner oppstår, kan beredskapspersonell enkelt opprette en hendelse og varsle både egne team og eksterne tjenester. Bergen havn brukte RAYVN under orkanen "Nina" i januar 2015 for å dokumentere alle aktiviteter knyttet til havnen og problemer som oppsto i forbindelse med orkanen. I etterkant av "Nina" brukte de loggene som ble opprettet i RAYVN som dokumentasjon på alle hendelser som oppstod og hvordan de ble håndtert.