Håndtere enhver kritisk hendelse i

Bygge- og anleggsvirksomhet

Byggebransjen er den bransjen med høyest risiko for skader på arbeidsplassen(OSHA). En effektiv beredskap for håndtering av kritiske hendelser, samt å sikre at alle beskyttelsestiltak er på plass, er avgjørende for å redusere den samlede risikoen for de ansatte.

De vanligste risikoene er:

 • Fall (fra høyder)
 • Grøftekollaps
 • Kollaps av stillas
 • Unnlatelse av å bruke riktig personlig verneutstyr
 • Elektrisk støt og lysbue/lysbueeksplosjon
 • Repetitive bevegelsesskader
Nesten 6,5 millioner mennesker arbeider på rundt 252 000 byggeplasser over hele landet hver eneste dag. Antallet dødsulykker i bygg- og anleggsbransjen er høyere enn det nasjonale gjennomsnittet i denne kategorien for alle bransjer.
Occupational Safety and Health Administration - USA

Altfor mange selskaper i bransjen bruker ikke et spesifikt verktøy for å håndtere kritiske hendelser på arbeidsplassen. I tillegg sliter mange selskaper med å administrere og overvåke at beskyttelsestiltakene er på plass.

Bruk RAYVN til å:

 • Varsle personalet ditt umiddelbart

  Er det tidkrevende å nå ut til alle ansatte samtidig? Ved ulykker, skader osv. må du varsle mange mennesker så raskt som mulig. RAYVN tar seg av dette for deg og informerer alle som trenger å vite det i løpet av sekunder. Du kan umiddelbart begynne å fokusere på situasjonen i stedet for å kaste bort dyrebar tid på å ringe, sende e-post og SMS. RAYVN tilbyr et unikt toveis varslingssystem som varsler alle gjennom automatiserte taleanrop, SMS, e-post og mobilappvarsler.

 • Kommuniser med dine ansatte i sanntid

  Har du problemer med å holde alle informert med riktig informasjon? Når det oppstår hendelser, må alle oppdateres med den nyeste informasjonen. Ledere vil hele tiden håndtere telefonsamtaler, SMS-er og e-poster for å holde alle oppdatert. Dette er bortkastet tid. RAYVNs unike delte logg tilbyr et enkelt og intuitivt grensesnitt for deling av informasjon i sanntid til alle involverte.

 • Tilordne oppgaver og sjekklister

  Er det utfordrende å få personell til å følge bedriftens rutiner og å fordele oppgaver raskt underveis? Mye personell er ofte involvert i hendelseshåndteringen, og det er ofte vanskelig å vite at selskapets beredskapsplaner følges, og at oppgavene fullføres som forventet. RAYVN løser dette problemet ved å introdusere et brukervennlig oppgavehåndteringsverktøy. Oppgaver kan forhåndsdefineres i forskjellige tiltakskort, i tillegg til å tildele oppgaver underveis i en pågående situasjon. Tildel oppgaver til personer og angi tidsfrister. Personalet kan overvåke oppgavene og markere dem som fullført på mobiltelefonen. Du kan også implementere sikkerhetssjekklister og overlate til personalet på stedet å gå gjennom dem ved hjelp av en mobilapp.

 • Send verdifull informasjon til hele tjenestelinjen din

  Er det vanskelig å få bekreftelse fra alle på at de har mottatt viktig informasjon? RAYVN lar deg sende en SMS til de ansatte og be dem bekrefte at de har mottatt meldingen. "Til alle ansatte: På grunn av ekstremvær må vi avlyse alle dagens operasjoner. Vennligst bekreft med OK for å bekrefte at du har mottatt denne meldingen". RAYVN samler inn alles svar, og du kan fokusere på de som ikke har svart.

 • Automatisk dokumentasjon og rapporter

  Bruker du timer eller til og med dager på rapportering og dokumentasjon? Etter at en hendelse er håndtert, kan det ta timer og kanskje dager å fullføre rapporteringen. Du må dokumentere tidslinjen for hendelsen, hvem som gjorde hva, og hva de gjorde. Ble protokollen fulgt? Å samle inn denne informasjonen fra e-post, SMS og telefonsamtaler er en langtekkelig oppgave. Og det forventes nøyaktig informasjon fra ledelsen, forsikringsselskaper, kunder og myndigheter. RAYVN samler alle data fra hendelseshåndteringen din og genererer en fullstendig rapport ved å klikke på en knapp. Alle handlinger, beslutninger, aktiviteter og kommunikasjon registreres i sanntid under hendelsen. Du vil alltid være forberedt på neste revisjon.

 • Overvåke posisjonen til ressursene dine

  Vet du hvor personellet og ressursene dine befinner seg når en situasjon oppstår? Etter at personellet ditt har blitt varslet og akseptert å bli med i den delte loggen, kan operatørene se alles posisjon på kartet. Posisjonen deres hentes fra GPS-en på mobiltelefonene deres. Dette gir operatøren en utmerket oversikt over hvor alle befinner seg i forhold til den pågående hendelsen.

 • Gjennomgå data og statistikk

  Hva slags hendelser utgjør de største belastningene for virksomheten din? RAYVN samler inn data fra alle hendelser som har blitt håndtert. Gjennomgå og analyser de ulike hendelsestypene, og få dataene du trenger for bedre å kunne unngå belastende situasjoner.

Eksempler på hvordan RAYVN kan brukes for ditt byggefirma

Under kritiske hendelser

scenario 1

Skadet arbeidstaker på arbeidsplassen

En bygningsarbeider blir skadet, og alt arbeid på byggeplassen må stanses. Hvordan håndterer du situasjonen og koordinerer innsatsen for å sikre arbeideren, driften på byggeplassen og håndteringen av media og pårørende?

 • Varsle team og personell om hendelsen
 • Del informasjon til alle involverte om oppdateringer av situasjonen.
 • Utpeke spesifikt personell til å ta seg av den skadde arbeidstakeren, og annet personell til å sikre arbeidsstedet osv.
 • Se hvor alle ressurser befinner seg i tilknytning til ulykkesstedet.

Under den daglige driften

scenario 2

Administrere den daglige driften på en byggeplass

Administrere operasjoner på flere pågående byggeplasser. Tilordne oppgaver og sjekklister for å dokumentere fremdriften og gjennomføringen av vernetiltak.

 • Kommuniser og koordiner med sikkerhetsansvarlige på stedet ved hjelp av mobilappen.
 • Send SMS-meldinger til forhåndsdefinerte lister over team og arbeidslag
 • Tilordne spesifikke oppgaver til nøkkelpersonell og overvåke oppgavestatusen.
 • Oppdater nøkkelstatistikk og fremdrift, og gå gjennom historiske data.
 • Bruk data fra RAYVN som dokumentasjon for enhver sikkerhetskontroll på arbeidsplassen.

Din 7-dagers gratis prøveversjon av RAYVN!

Prøv RAYVN og test alle funksjonene i organisasjonen din

Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for en prøveperiode.

Support-teamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Jeg ønsker en prøveperiode
Bilde