Strategisk håndtering av kritiske hendelser

Når en krise rammer bedriften din, er det lett for ledelsen å bli opptatt med å slukke brannen selv og glemme de strategiske beslutningene de må ta for å slukke brannen så raskt som mulig.

RAYVNs strategiske modul introduserer en ny måte å tenke programvarestøtte for strategisk Critical Event Management på. Med tidligere usett enkelhet lar RAYVN deg håndtere kritiske hendelser på en god måte:

 • Innkall automatisk team på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå med ett klikk ved hjelp av RAYVN.
 • Gi dine taktiske, operasjonelle og strategiske team en egen og sikker RAYVN-logg.
 • Utveksle spesifikk informasjon i sanntid mellom det taktiske, operasjonelle og strategiske nivået.
 • Sett opp og dokumenter alle statusmøter for hvert nivå i RAYVN.
 • Forhåndsdefinerte møtemaler/agendaer for spesifikke scenarier, med en fast agenda, fokus, statusfelt og oppgavefordeling.

Hvorfor RAYVN strategisk?

En godt håndtert kritisk hendelse kan bidra positivt til å bygge merkevarens omdømme. En dårlig håndtert hendelse kan derimot være ødeleggende for merkevaren. Det er derfor viktig å håndtere hendelsen godt på alle nivåer.

Det sier seg selv at en godt håndtert kritisk hendelse avhenger av det gode arbeidet til de ansatte i første linje som evakuerer andre ansatte fra en brennende fabrikk, eller av selskapets teknikere som kjemper mot hackere i et cyberangrep mot hele selskapet. Det samme gjelder de ansatte i andre linje som gir førstehjelpere viktig støtte som ambulanser til sårede, tepper mot kulda eller en taktisk tilnærming til hvordan den kritiske hendelsen best kan bekjempes.

På den annen side er det ikke alltid åpenbart at det kan være avgjørende for selskapet at ledelsen tar et skritt tilbake fra den umiddelbare krisen, og slutter å jobbe med å slukke brannen selv, og i stedet begynner å jobbe med å løse den kritiske hendelsen strategisk.

Hvis ledelsen ikke håndterer den kritiske hendelsen strategisk, risikerer man å overse viktige faktorer som f.eks:

 • en gasstank i en nabobygning som må sikres før en brann sprer seg til bygningen.
 • en risiko for å overse betydningen av å overvåke sosiale medier eller sende ut en pressemelding

Unnlatelse av å være proaktiv og håndtere krisen strategisk kan meget vel føre til at den kritiske hendelsen blir enda mer alvorlig enn den hadde trengt å bli.

De tre nivåene av krisehåndtering

Nivå 1 - Taktisk nivå

Håndtering av den pågående situasjonen på stedet. Fokuset er å forhindre eller begrense personskade, skade på eiendom, miljøet, økonomiske eiendeler eller virksomhetens omdømme.
Uavhengig logg. Del loggoppføringer til nivå 2 og 3.

Nivå 2 - Operasjonelt nivå

På det operative nivået ledes og koordineres de taktiske enhetenes innsats. Hovedoppgaven for det operative nivået er å støtte det taktiske nivået med ressurser, kompetansekoordinering og kommunikasjon.
Uavhengig logg. Del loggoppføringer til nivå 1 og 3.

Nivå 3 - Strategisk nivå

Det strategiske nivået fokuserer på den overordnede organisasjonen. Hvordan vil den kritiske hendelsen påvirke den daglige driften, omdømmet, kontakten med pårørende og media, økonomiske krav og lignende? RAYVN gir sanntidsbevissthet om den pågående situasjonen fra nivå 1 og 2, og gir ledelsen beslutningsstøtte til å ta strategisk kloke beslutninger.
Uavhengig logg. Del loggoppføringer til nivå 1 og 2.

Informasjonsflyten går ofte fra nivå 1 > nivå 2 > nivå 3 (oppover i organisasjonen).
Men ofte vil det være informasjon eller beslutninger som også må kommuniseres nedover i organisasjonen.

En demonstrasjon av hvor enkelt det er å dele en spesifikk loggoppføring til et annet nivå.

Bilde

SETTE FOKUS VED HJELP AV FØRSTE MØTE OG STATUSMØTER

Det første møtet avholdes raskt etter at den kritiske hendelsen inntraff. Statusmøter avholdes regelmessig under håndteringen av den kritiske hendelsen. Formålet med møtene er å dele informasjon, etablere en felles situasjonsforståelse og koordinere, planlegge og prioritere den videre håndteringen av den kritiske hendelsen.

RAYVNs strategiske modul lar deg gjennomføre det første møtet og statusmøter på ulike nivåer i organisasjonen. Det er enkelt å dele møtereferatene til de andre nivåene.

Informasjonsflyten går ofte fra nivå 1 > nivå 2 > nivå 3, men i mange tilfeller vil det også være informasjon eller beslutninger som må flyte den andre veien.

 • Oppdater status

  Under det første møtet og hvert statusmøte kan du oppdatere situasjonsstatuspanelet med viktig informasjon som for eksempel "Antall savnede personer", "Antall evakuerte personer", "Antall skadde personer" hvis den kritiske hendelsen var en fabrikkeksplosjon. Hvis den kritiske hendelsen er at bedriften opplever en alvorlig spredning av datavirus, kan du i stedet angi statusfelt som "Antall berørte datamaskiner", "Antall datamaskiner som er renset og nå fri for viruset" osv.

 • Fastsette en strategi

  Angi ditt nivås strategi ved å spesifisere ditt fokus, og planlegg videre tiltak for å håndtere situasjonen på best mulig måte. RAYVN gir deg full kontroll over hvem som har tilgang til møtereferatene.

 • Tildel oppgaver

  Under det første møtet og statusmøtene kan du også tildele oppgaver i organisasjonen din. Oppgavene er selvfølgelig integrert med RAYVNs praktiske oppgavemodul, som forteller alle hva de skal gjøre.

 • Dokumentere alle statusmøter

  Alle møtereferater lagres i RAYVN. Referatene legges til i loggen, og er kun synlige for brukere med riktig tilgang. Når det er ønskelig, kan referatene enkelt deles med ett eller flere andre nivåer i organisasjonene som arbeider med å løse den kritiske hendelsen.

Med RAYVNs strategiske modul kan du enkelt velge hvilken informasjon som skal deles med andre deler av organisasjonen.

73 % av bedriftslederne forventer minst én krise i sin virksomhet i løpet av de neste tre årene.

En PWC-studie

Studien ble gjennomført før koronapandemien Pandemien

Din 7-dagers gratis prøveversjon av RAYVN!

Prøv RAYVN og test alle funksjonene i organisasjonen din

Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for en prøveperiode.

Support-teamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Jeg ønsker en prøveperiode
Bilde