Nyttige funksjoner

Krisehåndtering er komplisert.

Systemet ditt burde ikke være det.

Forsterk beredskapen din

Automatiser planene og beredskapen. Bruk RAYVN som en felles plattform for å varsle og kommunisere med dine team på en trygg og effektiv måte.

Send varsel raskere til alle involverte

RAYVN sender varsler på flere plattformer samtidig. Du kan være trygg på at alle mottar varslingen, mens RAYVN sporer responsen.
Sending notificationsMonitoring response1111

Møt hverandre på farten

Gjennomfør strukturerte møter når det skjer kritiske hendelser. Kommuniser gjennom den innebygde lyd- og videokanalen for å få en felles situasjonsforståelse. Dokumenter beslutninger og hold fokus.
Agenda: Focus TasksMake decisions

Kommuniser i en felles feed

RAYVN logger automatisk kommunikasjon og handlinger i en felles feed. Medlemmer i teamet kan sjekke feeden og legge til logger hvor som helst. Deling av bilder og filer i feeden gjør det lettere å etablere en felles forståelse av situasjonen.
Join callJoin call

Fordel oppgaver

Legg raskt inn oppgaver og sjekklister som må tas hånd om. Alle kan melde inn åpne oppgaver i RAYVN sin web- eller mobilapp. Sett ekstra fokus på oppgaver ved å tildele dem til brukere og sette en deadline. RAYVN vil varsle brukerne før fristen.
Image

Samvirke med eksterne aktører

Få kontakt med folk utenfra, og bruk RAYVN som en plattform for å samarbeide. Send ut varsler og viktig informasjon til personer du samarbeider med. Spør om hjelp, eller informer dem om hendelser som kan påvirke dem.

Rapporter og analyser

Last ned detaljerte rapporter om hvordan du håndterer kritiske situasjoner. Bruk de automatisk genererte rapportene for å dokumentere og evaluere hvordan en hendelse ble håndtert. Se statistikk og analyser.

Send informasjon til utvidete team i RAYVN

Utvid rekkevidden ved å sende meldinger til individer eller grupper (f.eks. ledergruppen, ansatte eller lignende), via SMS og e-post.

Bruk RAYVN i hele verden

RAYVN opererer fra mange servere lokalisert over hele verden. Bruker du RAYVN i et globalt marked, vil serverdistribusjonen sørge for rask forbindelse og sikre en stabil tjeneste.
Our previous crisis management software was slow and difficult to use, it did not focus on user experience, and in general, we were unhappy with the level of user-friendliness and its functions. Now our entire organization across all levels has started using our new crisis management tool, which is a key strength for our risk readiness and crisis management.
Dag E. Snemyr, HSEQ Director-SIEM Offshore

Se en demo

Få en intro til RAYVN

Start en hendelse

Prøv varslinger i RAYVN

Legg inn oppgaver og informasjon i RAYVN

Demoen gir best opplevelse på pc-skjerm. Velg heller en gratis prøveperiode for å teste løsningen i mobil app.
Start demo

Prøv tjenesten gratis

Test RAYVN i organisasjonen din

Få tilgang til alle funksjoner

Test ut forhåndsdefinerte scenarioer

Kommuniser med vårt support team

Start en prøveperiode