Enkel håndtering av kritiske situasjoner

Les mer

RAYVN helps you alert your teams, keep everybody informed,

and make better decisions during critical events.

RAYVN hjelper deg å varsle og informere alle involverte,
og ta bedre beslutninger i kritiske hendelser.

Mobiliser

Send automatisk varsel i løpet av sekunder og følg responsen.

Samarbeid

Kommuniser og deleger oppgaver med teamene dine.

Dokumenter

All kommunikasjon og alle handlinger dokumenteres automatisk.

Automatiser din beredskap

Forbered deg på kritiske hendelser.

Implementer handlingsplanene dine

Varsle teamene dine umiddelbart

Kommuniser på en sikker og enkel plattform

Få en felles situasjonsforståelse

Koordiner og samarbeid

Image

Er du forberedt når krisen rammer?

Dette sier kundene våre:

Se en demo

Få en intro til RAYVN

Start en hendelse

Prøv varslinger i RAYVN

Legg inn oppgaver og informasjon i RAYVN

Demoen gir best opplevelse på pc-skjerm. Velg heller en gratis prøveperiode for å teste løsningen i mobil app.
Start demo

Prøv tjenesten gratis

Test RAYVN i organisasjonen din

Få tilgang til alle funksjoner

Test ut forhåndsdefinerte scenarioer

Kommuniser med vårt support team

Start en prøveperiode