En løsning for håndtering og samvirke under kritiske hendelser

RAYVN er en norskutviklet løsning for håndtering av kritiske hendelser. Vår filosofi ved utviklingen av RAYVN er enkelhet og brukervennlighet for brukeren. Håndtering av kriser og kritiske hendelser er i seg selv komplisert og krevende - men verktøyet som brukes må ikke være det. Fokus til brukeren bør være på håndteringen av situasjonen, ikke på hvordan verktøyet skal brukes.

RAYVN er nå i bruk i store deler av verden, med primært fokus på markeder i Europa, Midtøsten og Nord-Amerika. Deriblant også på Samfunnssikkerhetens Hus i Bergen.

SAMVIRKE i RAYVN

RAYVN har gått i front med å utvikle en løsning for Samvirke mellom eksterne aktører under pågående hendelser. Alle som bruker RAYVN kan uten ekstra kostnad etablere et nettverk av samvirkeaktører, som da kan varsles på sekunder når dette er hensiktsmessig underveis i håndteringen. Deretter bruker de ulike aktørene RAYVN som en felles plattform for sikker deling av nøkkelinformasjon underveis. Alle aktører har full kontroll på hvilken informasjon som beholdes internt, og hvilken informasjon man ønsker å dele med utvalgte samvirkeaktører.

Kriseverktøyet må være enkelt – hvis ikke blir det ikke brukt. Under en krise er det helt essensielt for oss at våre samarbeidspartnere leser, forstår og responderer på krisemeldingene våre. RAYVNs kriseverktøy forenkler samarbeidet med andre selskaper og myndigheter
Stian Gjertsen, HSE Manager, Norsea Logistics