status-meeting

RAYVN

Statusmeeting in RAYVN

Fra RAYVN sitt første-møte etter Covid-19 utbruddet. Nøkkelpersonell bruker RAYVNs egen Covid-19 mal fra sine hjemmekontor.