MODUL FOR

strategisk kriseledelse

 

73% av bedriftsledere forventer minst én krise i sin virksomhet i løpet av de neste tre årene.

Undersøkelse gjort av PwC

Håndtering av kriser på strategisk nivå

Kriseledelsen vil i løpet av forløpet måtte håndtere situasjonen på ulike måter basert på deres rolle i organisasjonen. For at virksomheten som helhet skal kunne komme gjennom krisen på best mulig måte, og ha minst mulig tap av verdier og omdømme, må det være mulig for de ulike nivåene å kunne kommunisere. Det må kunne være en intern kommunikasjon på det enkelte nivå, men og kunne opprettes innsyn fra nedover i organisasjonen.

kriseledelsens 3 nivå

1. Taktisk nivå - 1 linje

Ledelse av individer i innsats under en beredskapssituasjon for å forhindre eller begrense skade på mennesker, det ytre miljø, økonomiske verdier eller omdømme.

2. Operasjonelt nivå - 2 linje

På operasjonelt nivå ledes og koordineres de taktiske enhetenes innsats. Hovedoppgave for operasjonelt nivå er å støtte det taktiske nivå med ressurser, kompetanse koordinering og kommunikasjon.

3. Strategisk nivå - 3 linje

Her er det fokus på det overordnete nivå. Hvordan vil hendelsen påvirke den daglige driften, omdømmet, kontakt med pårørende og media, økonomiske erstatningskrav o.l. RAYVN vil tilby 3 linjen beslutningsstøtte til å ta strategisk riktige avgjørelser. De fortløpende se status for hvordan situasjonen håndteres i 1 og 2 linjen.

Full kontroll - med statusmøter i RAYVN

Statusmøter er møter som holdes jevnlig i beredskapsledelsen gjennom hele håndteringen av en beredskapssituasjon for å dele informasjon, etablere felles situasjonsforståelse og koordinere, planlegge og prioritere den videre respons.

Gjennom RAYVNs nye proaktiv-modul får man muligheten for å gjennomføre statusmøter på ulike nivåer i organisasjon, og enkelt kunne dele informasjonen fra de gjennomførte statusmøtene til de nivåene man måtte ønske.

Ofte er går informasjonsflyten  fra 1. Linje > 2. Linje > 3. Linje. Men ofte vil det være informasjon eller avgjørelser som også må formidles nedover i organisasjonen.

 • Oppdater status

  På hvert statusmøtet kan man oppdatere en situasjonsstatus som vil være synlig for alle som har tilgang til loggen. Statusen kan definere egne felter som f.eks "Antall savnete", "Antall evakuerte", "Antall skadede"

 • Skriv strategi

  Legg strategi, og planlegg videre håndtering av situasjonen. RAYVN gir deg full kontroll på hvem som har tilgang til innholdet fra statusmøtene.

 • Fordel oppgaver

  I hvert statusmøte er det også muligheter til å fordele oppgaver i beredskapsorganisasjonen. Oppgavene er selvsagt integrert med RAYVNs svært effektive oppgave-modul, som gir alle beskjed om hva som trengs å gjøres

 • Dokumenter hvert statusmøte

  Alle "referater" fra statusmøtene blir lagret i RAYVN. Referatene legges i loggen, men da kun synlig for de personene i beredskapsorganisasjonen som har fått tilgang

Med RAYVNs nye modul kan man enkelt velge hvilken informasjon som skal deles med andre deler av organisasjonen.

Kontakt oss for mer informasjon

Om du er interessert i mer informasjon om våre Strategi-modul er det bare å ta kontakt med oss her.

Kontakt oss

Noen av våre kunder