RAYVN PRESENTERER MODUL FOR

strategisk kriseledelse

Video som forklarer strategisk modul

Førstemøte

Hold førstemøtet i RAYVN. Enkelt verktøy for å forhåndsdefinere agenda med muligheter for å sette fokus og å utlede aksjoner.

 • Definer egen agenda tilpasset din organisasjon
 • Sett fokus
 • Utled aksjoner
 • Gjennomfør møter i samme rom, via web eller mobil app (1)
 • Referat fra møtet blir arkivert og kan enkelt hentes frem igjen

Statusmøter

Håndter hendelsen og informasjonsdelingen systematisk gjennom statusmøter. Agenda settes på forhånd, men kan enkelt endres ved behov.

 • Definer egen agenda som brukes i hvert statusmøte
 • Sett fokus for hva som skal gjøres
 • Oppdater status
 • Utled aksjoner
 • Se full møtehistorikk

Linjedeling

All informasjon i RAYVN holdes på sin linje i organisasjonen. Det vil si at man kan definere egne linjer for for eksempel første-, andre- og tredjelinje. Andre linjer som “Security”, “Frivillige”, “Media” etc kan defineres som egne logglinjer også. Det er ingen begrensninger på hvor mange logglinjer man kan bruke.

 • Gjør informasjon tilgjengelig kun for de som skal kunne se den
 • Del informasjon mellom linjene ved behov

Statustavler

Del viktig informasjon og status via digitale statustavler. Alle kan raskt lese seg opp på situasjonsstatus.

 • Enkel måte å dele viktig informasjon til hele teamet
 • Rask oppdatering for teamet om det som er nåværende status og viktig å vite
 • Få statusoppdatering fra web eller mobil-app

73% av bedriftsledere forventer minst én krise i sin virksomhet i løpet av de neste tre årene.

Undersøkelse gjort av PwC

Noen av våre kunder

Kontakt oss for mer informasjon

Om du er interessert i mer informasjon om våre Strategi-modul er det bare å ta kontakt med oss her.

Kontakt oss