Ressursside

DSB logo white
RAYVN logo white
Proactima logo white

Oppdragsgiver - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Leverandør av beredskaps- og krisestøtteverktøy
Leverandør av konsulenttjenester samt verktøy for ROS-analyse og øvelsesplanlegging (Dmaze)

Noe du lurer på om RAYVN?

Delta påFAQ-webinarer

På denne siden finner du informasjon og ressurser knyttet til DSB-avtalen om en nasjonal løsning for krisehåndtering. RAYVN er den valgte løsningen for håndtering av kritiske hendelser, mens Proactima tilbyr rådgivning og tjenester knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyse og øvelsesplanlegging.

"There's no time for learning curves in a crisis" er kjernen i RAYVN, og vi gjør alt vi kan for å gjøre implementeringen og bruken av RAYVN så strømlinjeformet som mulig.

DSB Kickoff webinar thumbnail screen

Hvordan komme i gang med RAYVN

Vi vil gjøre det enkelt for deg å komme i gang med RAYVN. Utforsk våre webinarer og e-læringsressurser designet for å hjelpe deg som superbruker. Vi foreslår at du begynner med webinar-serien før du går videre til e-læringen. Du vil deretter være klar for å konfigurere din egen RAYVN-installasjon for din virksomhet.

1. Se webinarer

Webinarene er spilt inn på forhånd og du kan få direkte tilgang for å komme i gang så raskt som mulig.

2. Utforsk e-læring

Forbedre ferdighetene dine og utforsk RAYVN videre gjennom våre e-læringskurs.

Opplæringsvideoer - ulike tema

Spørsmål og svar

Om RAYVN

Hvem kan benytte seg av avtalen med DSB?

DSB har definert avtalen med RAYVN og Proactima basert på ulike nivåer. Kostnader og tjenester vil variere avhengig av type virksomhet. Avrop på avtale foretas basert å type virksomhet.
Om du har spørsmål til RAYVN / Proactima knyttet til avtalen med DSB og lisenser kan du kontakte oss her.

ROS-verktøy og øvelsesplanlegging

Opsjon

Som en del av DSB-avtalen får du tilgang til verktøy for for enkel og effektiv gjennomføring av ROS-analyse og øvelsesplanlegging på Dmaze-plattformen. Verktøyene spiller sammen med RAYVN og er utviklet sammen med ledende eksperter innen samfunnssikkerhet og beredskap. Dmaze er satt opp i samsvar med forskriften og veileder fra DSB, men støtter også andre standarder.

I Dmaze får du også fri tilgang til øvrige moduler som avvikshåndtering, hendelsesrapportering og sikringsrisikoanalyse (VTS).

Slik kommer du i gang

  • En gratis prøveversjon av Dmaze blir tilgjengelig for deg i RAYVN.
  • Vi inviterer også til et webinar der du får vite hvordan Dmaze kan effektivisere arbeidet, demo av løsningen

Konsulenttjenester

Opsjon

Proactima tilbyr markedsledende kompetanse innen risikostyring, risiko og sårbarhetsanalyser (ROS), beredskap og krisehåndtering. Ekspertene i Proactima kan bidra med hjelp til gjennomføring av ROS-analyser, planlegging og gjennomføring av øvelser og andre prosesser knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap.

Klikk under for å kontakte Proactima for spørsmål om konsulenttjenestene som tilbys, og i forbindelse med avrop på DSB-avtalen.

Har du spørsmål om RAYVN?

Meld deg på et åpent webinarer der du kan delta, og stille oss spørsmål.