avropsavtale Nivå 1-3

Her kan du fylle ut avropsavtale for å gjøre avrop på avtalen med DSB for beredskaps- og krisehåndteringssystem.

 • Klikk på avropsavtalen for å fylle ut avropsskjema med digital signatur for din virksomhet
 • Du må fylle ut følgende informasjon:
  • Org. nummer og bedriftsinformasjon
  • Navn/kontaktinfo på
   • bemyndiget representant (Daglig leder e.l.)
   • kontaktperson for avtalen
   • superbruker
  • Avrop lisens - antall brukere etc
  • Avrop konsulenttjenester
  • Betalings/faktura informasjon
 • Når avtalen er signert vil du få tilsendt en signert kopi per epost, samt laste ned en versjon som PDF som inkluderer sertifikat for godkjent e-signatur

Your 14-day RAYVN free trial!

 • Test RAYVN and all its features in your organization

 • Simple sign-up process. You will not need to enter a credit card to sign-up for the trial.

 • Our support team is here to help you if you have any questions.

Sign me up
Image