Når vi tilnærmer oss beredskap og håndtering av kritiske hendelser innenfor et rammeverk av motstandsdyktighet, endrer vi tankesettet og måleparametrene vi bruker for å måle suksess.

Vi er ikke lenger dominert av det snevre, fryktbaserte fokuset på risikovurdering, forebygging, begrensning og reduksjon av risiko. Vi tenker ikke lenger på hva vi skal gjøre "hvis" en hendelse inntreffer. Og vi ser ikke lenger på beredskap som en kostnad for virksomheten - en form for forsikring - som bare lønner seg når katastrofen inntreffer. 

Samarbeid med et nettbrett

Når vi omstiller oss til å fokusere på motstandsdyktighet, aksepterer vi at det å håndtere driftsforstyrrelser og motgang er en del av livet. Med en slik tankegang følger muligheten til å skape vekst selv midt i turbulens, kriser og endringer. Vi begynner å se på beredskap og håndtering av kritiske hendelser som noe mer enn bare kostnadene ved å drive virksomheten eller opprettholde kontinuiteten. 

Vi ser beredskap og håndtering av kritiske hendelser som forutsetninger for et tankesett, en kultur, en organisasjon og en verden som investerer i evnen til å overvinne og gi vekst. 

En enkel endring i perspektiv gjør hele forskjellen.

Overgangen fra risiko til motstandsdyktighet

Når vi har forstått at det er en sammenheng mellom å investere i motstandsdyktighet og å skape vekst, tar vi i bruk en mer omfattende og helhetlig målemetode: Vi går lenger enn å begrense kostnader og redusere risiko for å oppdage og utnytte nye muligheter for kontinuitet og vekst. 

Hvis vi ser på effekten i form av et spekter som går fra risikohåndtering til bygging av motstandsdyktighet, kan vi beregne kostnadene, fordelene og virkningene på mellomlang og lang sikt ved hjelp av en rekke viktige vurderingskriterier. Nedenfor følger noen få eksempler på hvordan overgangen fra en risikobasert tilnærming til en robusthetstankegang kan bidra til å forstå de reelle kostnadene og fordelene ved å investere i en beredskaps- og hendelseshåndteringsløsning som RAYVN.

Risiko og risikoreduksjon (kostnader)

Investering i motstandsdyktighet (fordel)

Kostnader ved passivitet: kostnadene du pådrar deg ved ikke å gjøre noe for å forberede og håndtere hendelser og skape vekst.

Invester i vekstmuligheter: Forskning viser at investeringer i robusthet hjelper bedrifter med å overleve tilbakeslag og vokse i møte med utfordringer og kriser.

Økonomiske kostnader ved SaaS-baserte løsninger

Spar tid, penger og liv for å beskytte og bygge opp menneskelig motstandskraft: sikkerhet på arbeidsplassen/samfunnssikkerhet og -trygghet

Kostnader for implementering, opplæring og endring

Oppnå bedre beredskap og respons - når som helst og hvor som helst med en brukervennlig løsning

Kostnader ved katastrofeberedskap

Forbedre risikovurdering, forebyggende tiltak, risikoreduserende tiltak, håndtering og gjenopprettingskapasitet.

Risiko og kostnader ved nedetid

Beskytte virksomhetens kontinuitet og skape vekst: styrke merkevarens omdømme, kundeservice og lønnsomhet.

pådra seg nettverksrelaterte risikoer og kostnader

Overvinne hindringer for samarbeid og bygge partnerskap, allianser og nettverk for å skape nye vekstmuligheter.

Forsvar deg mot cyberangrep, ransomware-virus og nedetid

Oppretthold kontinuitet i virksomheten - selv når organisasjonens nettverk går ned

Reduser miljørisikoen og betal kostnadene for å sikre etterlevelse av kravene

Beskytte miljøet og bidra til bærekraftig vekst for organisasjonen og verden.

Redusere/begrense forsikringsrisikoen

Få innsikt i hvordan du kan forebygge og redusere risiko gjennom rapportering, gjennomgang og tilpasning - sende inn krav/rapporter mer effektivt

Reduser miljørisikoen og betal kostnadene for å sikre etterlevelse av kravene

Beskytte miljøet og bidra til bærekraftig vekst for organisasjonen og verden.

Påføre kostnader for å redusere den økonomiske risikoen for driftsstans.

Investere for å skape verdier for aktører og partnere og tiltrekke seg investeringer.

Denne listen er selvsagt ikke uttømmende. Enhver organisasjon vil ha nytte av å utføre en kost-nytte-analyse av beredskapen som tar hensyn til både innsikten fra risikovurderingen og et rammeverk for motstandsdyktighet. Først da kan en organisasjon få en mer helhetlig forståelse av hva som står på spill i form av materielle og immaterielle kostnader i forhold til kortsiktige, mellomlange og langsiktige mål for organisasjonens evne til å overleve og blomstre i møte med forstyrrelser og kriser.

Din 14-dagers RAYVN gratis prøveperiode!

  • Test RAYVN og alle funksjonene i organisasjonen din

  • Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for prøveperioden.

  • Supportteamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Meld meg på
Bilde