Håndtering av kritiske hendelser for

Skipsfart/logistikk

RAYVN brukes i dag av mange nasjonale og internasjonale rederier.

Forsikringsleverandører innen sjøfart bruker RAYVN for å bistå og samarbeide effektivt under kritiske hendelser.

Tjenesteleverandører innen sjøfart står overfor utfordrende scenarier som setter deres organisasjoner og virksomhet på prøve.

Hvordan organisasjonen håndterer utfordrende situasjoner om bord på fartøyene, så vel som på land, er avgjørende med tanke på potensielt tap av inntekter og skade på selskapets omdømme.

Bruk RAYVN til å mobilisere, organisere og koordinere bergingsprosedyrer, havneassistanse, slepeprosedyrer og andre typer kritiske situasjoner.

Når en situasjon oppstår, eller under komplekse daglige operasjoner:

 • Hvilke verktøy bruker du for å administrere tilgjengelige ressurser?
 • Hvordan kommuniserer du effektivt med personalet ditt?
 • Hvordan dokumenterer du håndteringen av kritiske hendelser?

Last ned RAYVN's sikkerhetspolicyer

Vi har satt sammen et tilpasset sett med alle sikkerhetsrelaterte dokumenter som er relevante for våre Shipping-kunder. Legg igjen navn og e-postadresse, og du vil motta dokumentet på e-post med en gang.

Bruk RAYVN TO:

 • Varsle personalet ditt om kritiske hendelser

  Er det vanskelig å få tak i nødvendig personell raskt nok?Ved ulykker, skader, ekstremvær, IT-forstyrrelser osv. vet alle at mange personer må varsles og at tiden er avgjørende. Ved å bruke RAYVN kan du nå personellet ditt i løpet av sekunder, slik at du kan fokusere på situasjonen i stedet for å kaste bort dyrebar tid på å ringe, sende e-post og SMS. RAYVN tilbyr et unikt toveis varslingssystem som varsler alle gjennom automatiserte taleanrop, SMS, e-post og mobilappvarsler.

 • Kommuniser med personalet ditt i sanntid

  Har du problemer med å holde alle informert med riktig informasjon? Når kritiske hendelser inntreffer, må alle være oppdatert med den nyeste informasjonen. Ledere vil hele tiden håndtere telefonsamtaler, SMS-er og e-poster for å holde alle oppdatert. Dette er bortkastet tid. RAYVNs unike delte logg tilbyr et enkelt og intuitivt grensesnitt for deling av informasjon i sanntid til alle involverte.

 • Administrere og tildele oppgaver

  Er det utfordrende å få medarbeiderne til å følge bedriftens rutiner og fordele oppgaver ad hoc raskt? Mange medarbeidere er involvert i håndteringen av kritiske hendelser, og det er ofte vanskelig å sikre at bedriftens rutiner følges og at oppgavene utføres som forventet. RAYVN løser dette problemet ved å introdusere et brukervennlig verktøy for oppgavehåndtering. Oppgaver kan forhåndsdefineres i ulike handlingskort, og det er også mulig å tildele oppgaver underveis i en pågående situasjon. Tildel oppgaver til personer og sett tidsfrister. Personalet kan følge med på oppgavene og markere dem som utført på mobiltelefonen.

 • Send verdifull informasjon til hele tjenestelinjen din

  Er det vanskelig å få bekreftelse fra alle på at de har mottatt viktig informasjon? RAYVN lar deg sende en SMS til de ansatte og be dem bekrefte at de har mottatt meldingen. "Til alle ansatte: På grunn av ekstremvær må vi avlyse alle dagens operasjoner. Vennligst bekreft med OK for å bekrefte at du har mottatt denne meldingen". RAYVN samler inn alles svar, og du kan fokusere på de som ikke har svart.

 • Involver forsikring og mediehåndtering umiddelbart

  Er det komplisert å holde forsikrings- og mediebyråer oppdatert? Ved kritiske hendelser er forsikringsselskaper og mediebyråer ofte involvert. De blir vanligvis koblet inn i situasjonen på et senere tidspunkt enn ønskelig. RAYVN løser dette ved å gi tilgang til disse ressursene umiddelbart gjennom varslingsoppsettet. Du kan dele informasjon med disse aktørene gjennom egne rom i loggen. Dette muliggjør umiddelbar involvering og full kontroll. RAYVN kan settes opp til automatisk å varsle de dominerende forsikringsselskapene innen shipping og maritim næring.

 • Øke samarbeidet med nødetatene

  RAYVN kan bidra til å øke samarbeidet mellom beredskapstjenestene (ERS) og skipsføreren umiddelbart etter at hendelsen har inntruffet. Effektiv kommunikasjon mellom disse partene kan redusere tiden det tar å utføre de nødvendige stabilitets- og belastningsberegningene.

 • Automatisk dokumentasjon og rapporter

  Bruker du timer eller til og med dager på rapportering og dokumentasjon? Etter at hendelsen er håndtert, kan det ta timer og kanskje dager å fullføre rapporteringen. Du må dokumentere tidslinjen for hendelsen, hvem som gjorde hva, og hva de gjorde. Ble protokollen fulgt? Å samle inn denne informasjonen fra e-post, SMS og telefonsamtaler er en langtekkelig oppgave. Og det forventes nøyaktig informasjon fra ledelsen, forsikringsselskaper, kunder og myndigheter. RAYVN samler all informasjon fra hendelseshåndteringen din og genererer en fullstendig rapport ved å klikke på en knapp. Alle handlinger, beslutninger, aktiviteter og kommunikasjon registreres i sanntid under hendelsen.

 • Overvåke posisjonen til ressursene dine

  Vet du hvor personellet og ressursene dine befinner seg når en situasjon oppstår? Etter at personellet ditt har blitt varslet og akseptert å bli med i den delte loggen, kan operatørene se alles posisjon på kartet. Posisjonen deres hentes fra GPS-en på mobiltelefonene deres. Dette gir operatøren en utmerket oversikt over hvor alle befinner seg i forhold til den pågående hendelsen.

 • Gjennomgå data og statistikk

  Hva slags kritiske hendelser utgjør den største belastningen for virksomheten din? RAYVN samler inn data fra alle hendelser som har blitt håndtert. Gå gjennom og analyser de ulike hendelsestypene, og få de dataene du trenger for bedre å kunne unngå belastende situasjoner.

Eksempler på hvordan RAYVN kan brukes

scenario 1

Fiendens overtakelse av skip

Når et skip overtas av terrorister, pirater eller en fiendtlig makt - hvordan håndterer du situasjonen? Du må koordinere med militært personell/sikkerhetspersonell, kommunisere med pårørende og media, samt håndtere komplikasjoner i forbindelse med lasten din.

 • Varsle lokale, regionale og internasjonale team og personell
 • Del informasjon med alle involverte i sanntid
 • Tildel oppgaver til personalet i henhold til dine behov
 • Se hvor ressursene dine befinner seg i forhold til hvor skipet befinner seg.
 • Håndtere den kritiske hendelsen på flere nivåer - taktisk, operasjonelt og strategisk.
 • Dokumenter kommunikasjonen med de pårørende
 • Opprett egne "rom" der du kan holde eksterne partnere oppdatert med den nyeste informasjonen, for eksempel forsikringsselskaper, mediekonsulenter, ledelsen osv.
 • Dokumenter hele håndteringen av den kritiske hendelsen for potensielle forsikringskrav, søksmål osv.

scenario 2

Ekstremvær

Ekstreme værforhold setter flåten og driften din på prøve. Hvordan du forbereder deg og håndterer dårlige værforhold kan spare organisasjonen din for livsviktige ressurser.

 • Bruk RAYVN til å iverksette forebyggende tiltak. Tildel oppgaver for å forberede organisasjonen på hva som kommer til å skje.
 • Send et varsel til personalet ditt, informer dem om prognosen, og få bekreftelse for å dokumentere at informasjonen er mottatt.
 • Opprett en felles logg for den kritiske hendelsen og inviter nøkkelpersonell.
 • Del all relevant informasjon til dine ansatte før, under og etter ekstremværet.
 • Gjennomfør statusmøter på RAYVN gjennom hele arrangementet og sett fokus på hva dere skal prioritere.
 • Se hvor ressursene dine befinner seg i kartet på RAYVN .
 • Last ned en rapport om hvordan du håndterte situasjonen, og bruk den til dokumentasjon og evaluering.
 • Ved behov, bruk RAYVNs pårørendesenter for å håndtere all kommunikasjon med familie og pårørende til berørt personell.

Din 7-dagers gratis prøveversjon av RAYVN!

Prøv RAYVN og test alle funksjonene i organisasjonen din

Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for en prøveperiode.

Support-teamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Jeg ønsker en prøveperiode
Bilde