Putting safety first at the Port of Bergen

Lee KoenigNyheter

Når store skip og tusenvis av cruiseturister ankommer byen, er sikkerhet og beredskap helt avgjørende. Bergen Havn er avhengig av pålitelige systemer og rutiner for å håndtere kritiske hendelser.
Det har vært kvantesprang siden vi først tok i bruk plattformen. Vi har kommet med flere forbedringsforslag underveis, og det er kjekt å se at tilbakemeldingene våre blir tatt på alvor. Dette gjør RAYVN til et stadig bedre system.
Christian Hafstad
Maritim leder, Bergen Havn
Bergen Havn logo
Et Intuitivt og brukervennlig system

At RAYVN er enkelt å bruke trekkes frem som en av de viktigste grunnene til at Bergen Havn fortsatt benytter seg av denne plattformen.

– De fleste bruker ikke slike verktøy hver dag, da er det veldig viktig at det er enkelt og forståelig. Det har også vært veldig fint å slippe mange papirlogger eller mailer som beskriver det samme. Her har vi alt samlet på ett sted, sier Hafstad.

Bergen Havn bruker RAYVN til øvelser og store hendelser, men også for å rapportere mindre avvik eller situasjoner som oppstår – som for eksempel sammenstøt mellom småbåter. I slike tilfeller logges en enkel beskrivelse av hva som har skjedd, hva Bergen Havn gjorde, og hva situasjonen endte med.

En logg som ikke kan endres

Et viktig prinsipp i RAYVN-plattformen er at loggen ikke kan redigeres etter at den er lagret. Hensikten med dette er at det som logges skal gi et riktig øyeblikksbilde av situasjonen.

– Vi kan bruke det som et dokument i etterkant for å forklare noe, og vi har dokumentasjonen klar. Det er trygt å bruke, fordi man ikke kan gå inn i etterkant og endre på loggen. Det du skriver i loggen, det blir der.

Øvelser er viktig

Hver måned brukes RAYVN til å gjennomføre enkle kommunikasjonsøvelser hos Bergen Havn. På den måten får de sjekket at de får kontakt med riktige personer hvis det oppstår en kritisk hendelse.

– Det er veldig nyttig at vi kan kommunisere på tvers, både internt og eksternt, når det skjer en hendelse. I tillegg til å involvere både kommunale og private instanser, sier Hafstad.

Enkel bruk, pålitelig logging og god kommunikasjon har gjort RAYVN til den foretrukne plattformen når Christian Hafstad skal håndtere en hendelse eller øvelse hos Bergen Havn.

– All relevant info som skal ut, den sendes ut via RAYVN.

Om Bergen Havn

Bergen Havn er den største cruisehavnen i Norge målt i både anløp og passasjerer. Nå i 2022 har havnen 289 anløp med 490 000 personer. For 2023 er det allerede innmeldt 335 anløp (august22), dette tilsvarer 704 535 personer.

Bergen Havn håndterer mellom. 4000-5000 anløp i Bergen sentrum årlig (offentlige kaier), og administrerer årlig ca. 21 000 anløp i regionen, fra Mongstad i Nord til Bjørnafjorden i Sør. Havnen består av 6 kilometer med kai i Bergen sentrum som benyttes til skipstrafikk.

Your 7-day RAYVN free trial!

Test RAYVN and all its features in your organization

Simple sign-up process. You will not need to enter a credit card to sign-up for the trial.

Our support team is here to help you if you have any questions.

I want a trial
Image

Share this Post