motstandsdyktighet er nøkkelen til bærekraftig vekst i en verden preget av risiko, kriser og usikkerhet. Finn ut hvordan RAYVN's løsning for beredskap og håndtering av kritiske hendelser kan hjelpe deg.

Forskning har vist at organisasjoner som organiserer seg for motstandsdyktighet, er bedre rustet til å overleve og blomstre i møte med driftsforstyrrelser og kriser. Les videre for å finne ut hvordan RAYVN's digitale løsning for sikker hendelseshåndtering i sanntid øker effektiviteten i alle beredskapsnettverk og gjør dem mer robuste.

Digitaliser: Forenkle hendelseshåndteringen.

Hos RAYVN ser vi mange kunder som motstandsdyktighet som et mål i seg selv og en kontinuerlig prosess med tilpasning og vekst. Svært ofte begynner reisen mot motstandsdyktighet med en beslutning om å digitalisere beredskapen og håndteringen av kritiske hendelser for å oppnå større effektivitet og bygge operasjonell robusthet. 

Digitalisering er representert gjennom RAYVNs rammeverk som skisserer de viktigste stegene for virksomheter som ønsker å digitalisere og forenkle hendelseshåndteringen og styrke beredskapen og responsen. 

Digitalisering fører til økt effektivitet fordi 

 • Plan: Den digitale planen er lett tilgjengelig for alle, når som helst og hvor som helst.
 • Forbered deg: Øvelser og trening kan kjøres enkelt fra plattformen.
 • Svar: Personalet kan mobiliseres umiddelbart med flerkanalskommunikasjon.
 • Gjenoppretting: den digitale statustavlen og oppdateringen støtter fullstendig koordinert hendelseshåndtering i sanntid.
 • Vurder og tilpass: Rapportering og gjennomgang etter hendelser går fra dager til minutter.
PLAN PREPARE RESPOND ASSESS &  ADAPT RECOVER

Flere effektivitetsgevinster gir mange inkrementelle fordeler som i sin tur fører til operasjonell robusthet og til og med organisatoriske endringer gjennom evaluerings- og tilpasningsprosesser.

Samvirke: Stå sammen i en krisesituasjon.

Samvirke er en forutsetning for motstandsdyktighet i en verden der komplekse risikoer og kriser i økende grad krever løsninger som springer ut av allianser, partnerskap og nettverk. 

Når det gjelder beredskap og håndtering av kritiske hendelser, er evnen til å bygge, mobilisere og administrere beredskapsnettverket effektivt gjennom samvirke en viktig faktor for motstandsdyktighet. [inkluder lenke for å lese mer om RAYVN's samarbeidsfunksjon] RAYVN muliggjør samvirke ved å gi hver enkelt kunde muligheten til å utvide lisensen til å bruke løsningen gratis for sikker hendelseshåndtering i sanntid. 

    Your company Suppliers Partners Public bodies Emergency   services Customers

Innsats

Beskrivelse

Resultat

Bygge

Brukere av RAYVN kan invitere en partner eller ekstern aktør til å bruke løsningen gratis og sikkert i sanntid. motstandsdyktigheten styrkes etter hvert som beredskapsnettverket bygges ut og lærer seg å samarbeide gjennom regelmessige øvelser.

Beredskapen forbedres

Mobilisere

Forbedre risikovurdering, forebyggende tiltak, risikoreduserende tiltak, håndtering og gjenopprettingskapasitet.

Fullt koordinert, sømløst samvirke forbedrer effektiviteten i hendelseshåndteringen.

Administrere

Fleksibelt samarbeid betyr at de rette personene har tilgang til relevant informasjon når de trenger den, slik at de kan ta smarte beslutninger og forbedre hendelseshåndteringen. Det er enkelt og sikkert å samvirke med partnere, håntere samvirkeaktører og koordinere med personell ute på lokasjon.

Et mer effektivt samvirke gjør det mulig for organisasjoner å redusere risiko og tilpasse seg for å skape vekst.

Sikkert og sømløst samvirke innad i og utenfor organisasjonen gir generelle effektivitetsgevinster når det gjelder å håndtere hendelser, samt betydelige effektivitetsforbedringer gjennom fullt ut koordinert beredskap, håndtering av kritiske hendelser og mer detaljerte rapporterings-/evalueringssprosesser for å fremme kontinuerlige forbedringer.

Bygg opp motstandsdyktighet: Beskytt deg mot driftsstans og sikre økt vekst

Kunder forteller oss at de måler og vurderer løsningens evne til å bygge motstandsdyktighet som et middel til å løse spesifikke kritiske hendelser og som en muliggjører for den kontinuerlige prosessen med tilpasning og styrket kapasitet til å håndtere driftsavbrudd og gi vekst. 

Kundeerfaringene viser at alle organisasjoner kan bygge motstandsdyktighet ved å effektivisere beredskapen gjennom digitalisering og forbedre responsen gjennom samvirke. 

     Invest in  Emergency Preparedness     Build Resilience      Drive sustainable    growth

Her er bare noen få eksempler på hvordan bedrifter jobber med å bygge motstandskraft med RAYVN: 

 • Aker ASA, et ledende industrielt investeringsselskap, bygger bro mellom strategisk risikostyring og krisehåndtering med RAYVN for å bedre kunne vurdere risiko, håndtere hendelser og opprettholde menneskelig, operasjonell, organisatorisk, cyber- og miljømessig motstandskraft.
 • Mesterbakeren, en norsk bakerikjede, sikrer drifts i tjenesten i møte med cybertrusler og andre risikoer for å kunne levere bakevarer til butikkene hver dag. Robusthet i forhold til produksjon, leveranser og cyber, bidrar til å styrke organisasjonens motstandskraft.
 • Et ledende tankskipselskap for maritim skipsfart har styrket den menneskelige, operasjonelle, organisatoriske og miljømessige motstandskraften med RAYVN takket være effektivitetsgevinster innen beredskap og hendelseshåndtering.

Idag blir samvirke i stadig større grad en forutsetning for og en drivkraft bak motstandsdyktighet. Ofte blir dette sett på som en nødvendighet fordi komplekse trusler krever komplekse løsninger.

Motstandsdyktighet: Ringvirkninger

På samme måte kan beredskap og håndtering av kritiske hendelser skape nye muligheter for å utvikle og implementere kreative løsninger for å drive frem proaktive, tilpasningsdyktige og transformative endringer som bygger robusthet og fremmer vekst.

Økologisk søylediagramNoen av RAYVNs kunder bruker for eksempel løsningen til å utvikle og levere innovative tjenester som tar sikte på å fremme samfunnsmessig og økonomisk motstandskraft for forbrukere, innbyggere og lokalsamfunn. Eksempler på dette er:

 • DSB sikrer innbyggere og lokalsamfunn gjennom dedikerte kommunale beredskapstjenester som skalerer opp, samarbeider og inngår eksterne partnerskap for å håndtere sikkerhet, miljø, helse og trygghet, cybertrusler og andre trusler. [sett inn lenker til artikler om kommuner] 
 • Southwest Strategies etablerer og driver proaktivt kundesentre i California for å bygge opp menneskelig motstandskraft i møte med skogbranntrusler. [sett inn lenke til casestudie]
 • University Air Center i Gainesville, Florida, bruker RAYVN til å fremme og opprettholde en sikkerhetskultur på flyplassen og til å bygge opp menneskelig motstandskraft gjennom styrt levering av organer og blod i det amerikanske sørvesten. [sett inn lenke til casestudie]

Når en organisasjon ser beredskap og håndtering av kritiske hendelser i lys av motstandsdyktighet, blir den bedre i stand til å vurdere, håndtere og redusere risiko. Men ikke bare det, de begynner også å ta skritt for å tilpasse seg og håndtere endringer på en mer effektiv og strategisk måte.  

I RAYVN ser vi at enhver organisasjon kan utnytte digital beredskap og samvirke om håndtering av kritiske hendelser til å utvikle strategisk innsikt og taktiske evner til å bygge opp motstandskraft kontinuerlig - og vokse - i møte med driftsforstyrrelser, kriser og endringer. 

Dessuten kan motstandsdyktighetens "ringvirkninger" forsterkes gjennom strategier, bevisst praksis og løpende vurderinger og tilpasninger for å skape løsninger som fremmer samfunnsmessig og økonomisk motstandsdyktighet. 

Motstandsdyktighet er både en respons på og et motstykke til de komplekse, sammenkoblede risikoene og krisene i dagens verden.

Din 14-dagers RAYVN gratis prøveperiode!

 • Test RAYVN og alle funksjonene i organisasjonen din

 • Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for prøveperioden.

 • Supportteamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Meld meg på
Bilde