Pårørendesenter

Håndter og oppretthold kommunikasjonen med berørte ansattes pårørende under kriser og hendelser.

En krise kan påvirke mennesker, enten det er dine ansatte, dine kunder eller andre. Når det skjer, er det avgjørende for de berørte personene og organisasjonens omdømme at du håndterer deres pårørende og samarbeidspartnere på en god måte.

Det er for eksempel svært viktig at pårørendeteamet gir samme informasjon til alle som kontakter dem. Informasjonen de gir, må også være verifisert og korrekt.

RAYVNs pårørendesenter er et tillegg til RAYVN som hjelper deg med å holde oversikt over situasjonen og håndtere de berørte pårørende på en profesjonell måte.

Ved hjelp av pårørendesenteret kan pårørendeteamet enkelt dokumentere all kommunikasjon med pårørende, hvem som har mottatt hvilken informasjon, deres oppdaterte kontaktinformasjon, deres relasjon til en berørt person osv.

RAYVNs pårørendesenter er kun tilgjengelig for pårørende-teamet. Pårørendeoperatørene vil ikke ha tilgang til RAYVN-loggen. De vil bare få tilgang til frigitt informasjon fra RAYVN-loggen. Derfor vil de bare være klar over informasjon som de har lov til å kommunisere til de pårørende.

RAYVN har utviklet pårørendesenteret i nært samarbeid med bransjeledende eksperter fra et bredt utvalg sektorer. Enkelhet har som alltid vært det sentrale designprinsippet. Svært lite opplæring er nødvendig for å mestre verktøyet.

Pårørendesenteret er tilgjengelig som en ekstra modul i RAYVN.

 • Loggfør telefonsamtaler

  Alle samtaler logges i Pårørendesenteret. Registrer innringeren, og spesifiser innringerens relasjon til en berørt person. Legg til et kort notat om samtalen mellom innringeren og pårørendeoperatøren.

 • FÅ OVERSIKT OVER BERØRTE PERSONER

  Se detaljer over berørte personer og hvem av deres pårørende du har vært i kontakt med.

 • SE FRIGITT INFORMASJON OG HISTORIKK OVER TIDLIGERE SAMTALER

  Når du snakker med en berørt persons pårørende, unngå å gjenta informasjon de allerede har fått ved å bruke oversikten over frigitt informasjon siden forrige samtale, og med RAYVNs gode oversikt over tidligere samtaler.

 • Søke- og filtreringsfunksjonalitet

  Søk gjennom alle samtaler for enkelt å finne fram til viktig informasjon.

 • Integrering med kriseloggen

  Mens pårørendeoperatørene bare ser den frigitte informasjonen fra RAYVNs kriselogg, kan RAYVN-brukere med tilgang til kriseloggen få en skrivebeskyttet visning av informasjonen fra pårørendesenteret.

Din 14-dagers RAYVN gratis prøveperiode!

 • Test RAYVN og alle funksjonene i organisasjonen din

 • Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for prøveperioden.

 • Supportteamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Meld meg på
Bilde

Kontakt oss for mer informasjon

Hvis du er interessert i mer informasjon om pårørendesenteret, kan du kontakte oss her.

Kontakt oss