Navigere i risiko, kriser og omstillinger

innen sjøfart

 

RISIKO

Stormer, skipsforlis, farlig last, piratvirksomhet og ulykker er blant risikoene som har preget sjøfartens historie. Men nå øker risikoen med cyberangrep, logistikkutfordringer, grunnstøtte skip, farlige materialer og globale utfordringer.

Krise

Enhver kritisk hendelse kan få omfattende konsekvenser og kostnader i vår globaliserte verden. Pandemier, problemer i forsyningskjeder, krig og klimarelaterte hendelser er blant de uventede Black Swan-hendelsene som utspiller seg i en verden med mange kriser.

Omstilling

Digitalisering og avkarbonisering fremmer overgangen til en mer bærekraftig fremtid. Men enhver innovasjon medfører nye risikoer. For skipsfarten lurer farene ved ny teknologi, automatisering, biodrivstoff og cybersikkerhetstrusler i horisonten.

Hvordan RAYVN kan hjelpe

RAYVN tilbyr en brukervennlig digital løsning for robust beredskap og sikker håndtering av kritiske hendelser i sanntid.

Digitalisering

Kontroll når det virkelig gjelder
Når en krise inntreffer, kan du forstå situasjonen, fokusere og reagere mer effektivt med RAYVNs brukervennlige digitale løsning.

Samvirke

Fordi sikkerhet er alles historie
Samarbeid mer effektivt for å løse hendelsen med sikkert samvirke i sanntid på tvers av hele beredskapsnettverket.

Motstandsdyktighet

Forbered deg på fremtiden - i dag

Varsle, gjenopprett og gjenoppta med RAYVN for forenklet rapportering, massevarsling, kommunikasjon med pårørende, opplæring og flere funksjoner for å bygge robusthet.

RAYVN i aksjon

Digitalisering

Scenario: Grunnstøtt skip

Fronten på et stort lasteskip.

Oppdag hvordan en digital løsning som RAYVN, sparer tid og gir ny effektivitet i håndteringen av kritiske hendelser sammenlignet med tidkrevende manuelle prosesser.

Samvirke

Scenario: Gasslekkasje i havn

1

Evakueringsradius. Bergen gasstank.
En potensiell gasslekkasje oppdages av et besetningsmedlem om bord på et tankskip.

2

RAYVN app i hånden
Mannskapet på skipet oppretter en hendelseslogg for å rapportere den mulige lekkasjen til rederiledelsen.

3

Videokonferanser
Rederiledelsen koordinerer med havnemyndighetene, kommunen og nødetatene for å bli enige om tiltak ved hjelp av videokonferanser.

4

Gastank-lekkasje i Bergen havn med RAYVN markører
Ved hjelp av geo-lokalisering er det enkelt å lokalisere nødvendig utstyr og ressurser.

5

Olje- og gassarbeider.

Lekkasjen er begrenset gjennom koordinerte tiltak om bord på skipet og i havnen.

6

iPhone-varsler Cybervarsel

Takket være RAYVN's trafikklyssystem får hele beredskapsnettverket og aktører oppdateringer i sanntid.

7

Bilde

En rapport genereres i etterkant av hendelsen for gjennomgang, overholdelse av rutiner og eventuelle forsikringskrav.

8

Bergen om høsten

I fremtiden kan beredskapsnettverket utvides med nye kontakter ved hjelp av den innebygde samvirkefunksjonen i RAYVN.

Motstandsdyktighet

7 måter RAYVN bidrar til å bygge motstandskraft

1

Bilde

Ivareta drift og operatsjoner med RAYVN for håndtering av kritiske hendelser i sanntid.

2

Bilde

Det har aldri vært enklere å gjennomføre skip-til-land-øvelser. Kunder melder at de gjennomfører flere øvelser for å fremme en robust sikkerhetskultur fordi RAYVN er så enkel å bruke.

3

Bilde

Send massevarsler umiddelbart for å oppdatere alle i en krisesituasjon via RAYVN's Emergency Communications Solution.

4

Pårørendesenter - Total Safety

Støtt berørt personell og deres familier under en krise med de siste oppdateringene og kommunikasjonen ved hjelp av RAYVN's Pårørendesenter.

5

Bilde

Du kan raskt generere de rapportene du trenger i forbindelse med forsikringskrav, overholdelse av lover og regler og evaluering etter hendelser.

6

Containerskip med global illustrasjon

Med RAYVN kan du samvirke sikkert og i sanntid med eksterne interessenter og partnerorganisasjoner om håndtering av kritiske hendelser.

7

Datalås

Bruk RAYVN for sikker håndtering av kritiske hendelser - selv når bedriftens nettverk går ned.

On-demand Webinar

Skipsfart/maritim: bransjeinnsikt for håndtering av kritiske hendelser

Bli med bransjeeksperter når vi utforsker viktige strategier for håndtering av kritiske hendelser i sjøfarten. Her får du innsikt i alt fra beredskap til digitaliseringsmuligheter, og du får innsikt som omdefinerer sikkerheten i skipsfarten.

Ekspertene våre:

  • Snorre Halvorsen, seniorrådgiver, Norwegian Hull Club
  • Niall Mushet, SSHEQ-leder, John T. Essberger Group
  • Erik Skaara, direktør for forretningsutvikling, RAYVN
  • Moderator: Lee Koenig, markedsdirektør, RAYVN
RAYVN Shipping webinar Mac

Din 14-dagers RAYVN gratis prøveperiode!

  • Test RAYVN og alle funksjonene i organisasjonen din

  • Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for prøveperioden.

  • Supportteamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Meld meg på
Bilde