System for varsling og håndtering av uønskede hendelser for

Industrivern

RAYVN har digitalisert varslingsskjemaene og beredskapsplanene våre. Vi har opprettet forhåndsdefinerte hendelser i RAYVN, slik at når en uønsket situasjon oppstår, kan du enkelt bruke en mobilapp til å opprette en hendelse og velge et av de forhåndsdefinerte scenariene. RAYVN vil deretter varsle dine foretrukne team for å håndtere situasjonen så raskt og effektivt som mulig.

Vi har sett behovet for å anskaffe et beredskapssystem. Når noe skjer, "de gylne 30 minuttene", og telefonene ringer konstant... Å bruke RAYVN som et hendelseshåndteringssystem for å varsle og dele informasjon i sanntid til alle involverte, ser vi på som svært nyttig.

Silje K. Alvsvåg
HMS-ansvarlig
Bremnes Seashore

Brukervennlig løsning for håndtering av kritiske hendelser

 • Dokumentere uønskede hendelser

 • Rask og effektiv varsling

 • Fordel oppgaver i henhold til type hendelse

 • Gjennomføre og dokumentere øvelser

Bruk RAYVN til å:

 • Varsle din beredskapsorganisasjon

  Klarer du å varsle beredskapsorganisasjonen din raskt nok hvis noe skjer? RAYVN varsler forhåndsdefinerte team og personell i løpet av sekunder, samtidig som du får en live oversikt over hvilket personell som er tilgjengelig i den spesifikke situasjonen. Varsler sendes via SMS, automatisk telefonsamtale, e-post og app-varsling.

 • Kommunisere med dine beredskapsteam i sanntid

  Er det vanskelig å holde alle oppdatert til enhver tid? Etter at varselet er sendt, får alle tilgang til en sanntidslogg, som kan nås via en mobilapp eller en nettleser. Del tekst og bilder umiddelbart, og ikke kast bort dyrebar tid på å gi ut den samme informasjonen flere ganger.

 • Tildel oppgaver

  Det er ikke lett å få folk til å utføre oppgavene som er beskrevet i beredskapsplanen ... Mange mennesker er ofte involvert i håndteringen av hendelser og komplekse situasjoner. RAYVN lar deg implementere oppgaver i henhold til de forskjellige scenariene som beredskapsplanen refererer til, og inkluderer også alle oppgaver som må utføres i forskjellige situasjoner. Alle involverte kan se og fullføre oppgaver ved hjelp av mobilappen, og du kan enkelt legge til nye oppgaver og tildele dem til personer og sette tidsfrister.

 • Send viktig informasjon til organisasjonen - RAYVN samler inn svarene

  Er det vanskelig å få bekreftelse på at alle har mottatt viktig informasjon? Hvis du sender ut meldinger via RAYVN, kan du be folk om å gi tilbakemelding, og RAYVN samler alle svarene. På den måten kan du være sikker på og dokumentere hvem som har mottatt informasjonen. - " For alt personell: På grunn av dårlig vær må vi avvikle alle dagens operasjoner. Svar med OK for å bekrefte at du har mottatt meldingen".

 • Automatisk dokumentasjon av hendelseshåndteringen

  Bruker du timer og dager på rapportering og dokumentasjon? Det kan være svært tidkrevende å samle inn data og dokumentere hvordan en hendelse eller øvelse ble gjennomført. Ofte må man sette sammen en tidslinje for hendelsen og samle informasjon fra e-poster, tekstmeldinger og telefonsamtaler. Kan du dokumentere at beredskapsplanen ble fulgt? RAYVN dokumenterer hele håndteringen av hendelsen og setter det hele sammen i en automatisk generert rapport.

 • Overvåke hvor personellet befinner seg

  Vet du hvor personell og ressurser befinner seg når hendelser inntreffer? Etter at folk har svart på varselet, kan du se deres posisjon på et kart ved hjelp av GPS-teknologi fra mobilappen. RAYVN gir ledelsen og beredskapsorganisasjonen full oversikt over hvor ressursene deres befinner seg i forhold til stedet for hendelsen.

 • Analysere responsorganisasjonens ytelse

  Hvilke typer hendelser representerer de største utfordringene for din virksomhet? RAYVN samler inn data fra alle hendelser. I ettertid kan du analysere hvilke typer hendelser som forekommer oftest. Bruk informasjonen fra RAYVN til å evaluere og analysere organisasjonens beredskap, og ta velkvalifiserte beslutninger om hvor det er behov for ytterligere forbedringer og opplæring.

Et scenario

To personer er involvert i en ulykke. Tunge metallrør har rullet ut, og arbeiderne har blitt fanget under disse rørene.

En kollega ser hva som har skjedd. Han får oversikt over situasjonen og starter deretter scenariet "Personskade" i RAYVNs mobilapp.

Alle som er involvert i de industrielle beredskapsteamene, mottar varsling via SMS, automatisk telefonsamtale, e-post og appvarsling. De blir bedt om å bekrefte om de kan hjelpe eller ikke.

Etter at hendelsen er opprettet i RAYVN, kan personellet på stedet være sikre på at alle som må varsles, blir varslet og umiddelbart kan begynne å fokusere på å yte assistanse til sine kolleger.

Det opprettes et kriseteam som tar seg av den koordineringen som er nødvendig. Oppgaver fordeles, og kommunikasjon med pårørende innledes. Samtidig har krisestaben løpende oversikt over situasjonen på skadestedet.

Førstehjelpspersonell er varslet og iverksetter nødvendige tiltak før ambulansen ankommer stedet.

I tillegg til hendelsesforløpet kan personell på ulykkesstedet og krisehåndteringsteamet holde hverandre oppdatert og samtidig dokumentere alt som gjøres.

Bildene er fra en industrisikkerhetsøvelse i samarbeid med våre partnere Total Safety.

Din 14-dagers RAYVN gratis prøveperiode!

 • Test RAYVN og alle funksjonene i organisasjonen din

 • Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for prøveperioden.

 • Supportteamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Meld meg på
Bilde