Tour of Norway 2023 - setter tempo for suksess med RAYVN

RAYVNNyheter

Fra Tour of Norway-etappen i Bergen i 2023
Den fantastiske naturen er det som skiller Tour of Norway fra andre sykkelritt. I år syklet 19 lag, bestående av 6 syklister per lag, en rute med flere etapper: med start i Bergen, forbi fjorder og gjennom slående fjellterreng for å kulminere i en krevende avslutning i Stavanger. Langs ruten samlet tusenvis av tilskuere seg for å se på rittet og heie på favorittlagene sine.
Tour of Norway - Fredrik Galta
Vi er avhengige av RAYVN for å håndtere den komplekse logistikken i Tour of Norway på en enkel måte: sørge for at ruten er klar for syklistene, koordinere frivillige vakter og sørge for at eventuelle skader blir håndtert raskt.

Fredrik Galta

Sikkerhetssjef, Tour of Norway

Utfordringer og risikoer for Tour of Norway 2023

Et så spennende og utfordrende sykkelarrangement er ikke uten risiko. 

Høye hastigheter og tøffe stigninger gjør at syklistene er utsatt for ulykker, kollisjoner, fall og skader, spesielt under utfordrende værforhold. Årets syklister møtte krevende forhold og dårlig sikt på grunn av regn og snø under touren. 

Hvert år deltar tusenvis av mennesker i Tour of Norway. Det er derfor viktig å iverksette tiltak for å ivareta deltakernes helse og sikkerhet. Det betyr at politi og nødetater er på plass for å håndtere eventuelle hendelser, fra trafikkregulering til sikkerhetstiltak.

Alt i alt er koordineringen av Tour of Norway et komplekst prosjekt som krever mange profesjonelle team - som rittstab, arenateam og serviceteam - samt frivillige langs ruten for å styre trafikken og sørge for at arrangementet går som det skal. I tillegg kommer logistikken rundt medie- og TV-produksjonen.

Ved hjelp av RAYVN er Tour of Norway 2023 i stand til å administrere, koordinere og gjennomføre rittet, samt samarbeide med Samfunnssikkerhetens Hus i kommunen for å sikre alle som deltar i arrangementet.  

Samvirke vinner frem i Bergen

I Bergen gikk prologen til Tour of Norway 2023 fra havnen via Bryggen til Sandvikstorget, deretter tilbake til Bryggen og avsluttet med en tre kilometer lang stigning opp til Fløyen, som har en gjennomsnittlig stigning på nesten ni prosent. Det er alltid vanskelig å håndtere sikkerhet, trafikk, folkemengder og syklister når så mange mennesker, kjøretøy og syklister er i bevegelse. 

Situasjonsrommet på Samfunnssikkerhetens Hus i Bergen under Tour of Norway ved bruk av RAYVN

Takket være RAYVN samarbeidet Tour of Norway-teamet med Bergen kommune om å gjennomføre arrangementet.

Tour of Norway og Samfunnssikkerhetens Hus jobbet ut fra situasjonsrommet til Samfunnssikkerhetens Hus i Bergen og førte hver sine separate hendelseslogger, i tillegg til deling av spesifikk informasjon mellom loggene når det var nødvendig, for å spore og håndtere ulike hendelser, blant annet

 • trafikkontroll, både for fotgjengere og kjøretøyer
 • ulykker
 • sikkerhet
 • nødsituasjoner knyttet til helse og sikkerhet
 • logistikk  

Sikkerhets- og beredskapsavdelingen bruker allerede løsningen RAYVN til daglig for å håndtere hendelser i Bergen, så de kan enkelt bygge videre på disse funksjonene for å administrere frivillige, logge politi- og andre hendelser og koordinere med andre team etter behov.

Takket være RAYVN var det enkelt å administrere et komplekst arrangement gjennom et samarbeid mellom Tour of Norway-ledelsen og kommunen for å koordinere tiltakene for

 • 6 lag som til sammen utgjør 114 syklister.
 • 6 busser, 6 personbiler og 6 lastebiler med utstyr/støtte
 • 70 biler totalt
 • 130 frivillige vakter
 • politipersonell
 • Beredskapspersonell
 • tusenvis av deltakere langs ruten.

RAYVNs løsning gjør det mulig for både løpsledelsen og kommunen å drive svært effektiv håndtering av arrangementet med distribuerte teammedlemmer, politi, beredskapspersonell og frivillige. Kombinasjonen med separate og delte hendelseslogger gjør det enkelt å samle og spore digitale oppdateringer, loggføre og dele innkomne meldinger fra radiokommunikasjon og ta beslutninger på tvers av flere kommunikasjonskanaler: SMS, telefon, video og e-post etter behov. Resultatet er et svært effektivt samarbeid for hendelseshåndtering. 

Takket være RAYVN gikk løpet knirkefritt med en spennende avslutning som alle kunne glede seg over.

Å ivareta sikkerheten i Bergen er vår høyeste prioritet - både i forbindelse med arrangementer som Tour of Norway 2023 og i det daglige. Med RAYVN er det enkelt å koordinere innsatsen og samarbeide med de mange aktørene i beredskapsnettverket vårt for å løse enhver situasjon.

Svein Erik Malkenes

Avdelingsleder, Samfunnssikkerhetens Hus (SSH)
Bergen kommune

Vi er glade for å kunne støtte Tour of Norway 2023 med RAYVN sin samvirkeløsning for beredskap og håndtering av kritiske hendelser.

Erik Skaara

Leder for forretningsutvikling
RAYVN

Din 14-dagers RAYVN gratis prøveperiode!

Prøv RAYVN og test alle funksjonene i organisasjonen din

Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for en prøveperiode.

Support-teamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Meld meg på
Bilde

Del dette innlegget