Motstandsdyktighet er en av de viktigste utfordringene for organisasjoner i en tid preget av global usikkerhet og risiko. Det er også en viktig indikator på organisasjonens evne til å overleve og skape bærekraftig vekst.

"I en tid preget av geopolitisk og geoøkonomisk usikkerhet uten sidestykke har motstandskraft - evnen til å håndtere motgang, tåle sjokk og tilpasse seg når kriser oppstår - aldri vært viktigere", konstaterer World Economic Forums Resilience Consortium.  

Men motstandsdyktighet er mer enn bare en evne til å stå imot en storm. Det er en vekstorientert tankegang og evne til å takle utfordringer. Dette er noe som må videreutvikles. I RAYVN ser vi at beredskap spiller en avgjørende rolle når det gjelder å styrke motstandskraften til kundene våre: både som en evne til å forberede seg på og håndtere kritiske hendelser, og til å overleve og vokse i møte med risiko, trusler og utfordringer.

Les videre for å lære mer om hvorfor investeringer i beredskap styrker motstandsdyktighet som en forutsetning for vekst.

Hvorfor motstandsdyktighet er viktig: Kostnaden ved passivitet kontra fordelene ved proaktivitet

I 2024 identifiserte McKinsey & Company i samarbeid med Resilience Consortium verdien av motstandsdyktighet, både når det gjelder kostnadene ved ikke å gjøre noe og fordelene ved proaktive resiliensstyrkende aktiviteter:

Kostnaden ved ikke å gjøre noe:

Opptil 8 % av BNP kan gå tapt uten motstandskraft

Omfavn motstandsdyktighet:

utgjør opp til 15 % av BNP

Forretningsmann på toppen av mynterDette er en enorm verdisvingning, der kostnaden ved ikke å gjøre noe fører til store tap, mens investeringen i robusthet fører til økt lønnsomhet og betydelig vekst.

For organisasjoner gir investeringen i motstandsdyktighet en påviselig konkurransefordel - slik den økonomiske krisen i 2007-2009 og covid-19-pandemien beviste - i form av evnen til å overleve kritiske hendelser, gjenoppta drift, evaluere, tilpasse seg og se videre vekst. Planlegging og forberedelser gir en fordel som man selv har skapt: å handle raskt, tidlig og besluttsomt i møte med kritiske hendelser.

Denne forskningen på motstandsdyktighet fører derfor til flere konkrete forslag til handling:

 • Ledere må drive frem motstandsdyktighet fra toppen og nedover
 • Motstandsdyktighet må settes på dagsordenen
 • Det som blir målt, blir gjort: Hva er rammeverket for måling av motstandsdyktighet?
 • Måling må være en del av beslutningsprosessen og scenarioplanleggingen i enhver organisasjon.
 • Motstandsdyktighet oppstår gjennom samarbeid: Det kan ikke gjøres alene.
 • Organisasjoner må finne ut hvordan de kan bygge opp ferdigheter, kapasitet og praksis.
 • Motstandsdyktighet er en prosess der man jobber kontinuerlig med å møte utfordringer, tilpasse seg og omstille seg for å oppnå bærekraftig vekst, fordi forretningsmessig, samfunnsmessig og økonomisk motstandsdyktighet henger sammen.

Det er tydelig at motstandsdyktighet har blitt en strategisk prioritet for å håndtere risiko og trusler og for å drive frem omstilling og vekst i møte med forstyrrelser, kriser og omstillinger.

Men hva er egentlig motstandsdyktighet? Og hvordan bygger vi den opp?

Rammeverket for motstandsdyktighet

Hva motstandsdyktighet betyr, er mye diskutert og omdiskutert. For RAYVN er det én definisjon som peker seg ut: "en sunn, tilpasningsdyktig eller positiv funksjonsevne over tid i kjølvannet av motgang". Motstandsdyktighet er i bunn og grunn vekstorientert og innebærer evnen til å vurdere risiko, redusere driftsavbrudd og lære av erfaring hvordan man kan tilpasse seg og endre seg i møte med forventede og uventede utfordringer.

World Economic Forum foreslår at det finnes fire hovedprinsipper for et rammeverk for motstandsdyktighet

Kilde: World Economic Forum: Verdens økonomiske forum

Verdens økonomiske forum foreslår at det finnes fire nøkkelprinsipper for et rammeverk for motstandsdyktighet fra et organisatorisk perspektiv: besluttsomhet, kommunikasjon, smidighet og myndiggjøring. 

I RAYVN ser vi at beslutningen om å investere i beredskap og håndtering av kritiske hendelser kan bidra til å bygge motstandsdyktighet når organisasjoner forplikter seg til risikovurdering, lager handlingsplaner og bygger ut beredskapsnettverkene sine for å kunne reagere mer effektivt. Rapporterings-, vurderings- og tilpasningsprosesser for å forbedre seg for fremtiden kan bidra til å redusere risikoen for fremtiden.

Konkret ser vi at RAYVN hjelper kundene på følgende måte:

 • Beslutte - forpliktelsen til å digitalisere beredskapen forbedrer den operasjonelle og organisatoriske motstandskraften gjennom forpliktelsen til å håndtere forstyrrelser, risiko og kriser så effektivt som mulig.
 • Kommunikasjonen - forbedres gjennom tilgang til en felles løsning eller plattform for å opprette og oppdatere beredskapsplanen, og for å opprette og gjennomføre øvelser som hjelper teamene med å forstå prosedyrene og sette dem ut i livet. Roller og ansvarsområder klargjøres gjennom simuleringer, slik at organisasjoner blir mer effektive i sin evne til å forberede seg på og håndtere kritiske hendelser.
 • Smidighet - forbedres gjennom styrking av beredskapsplanene og den faktiske responsen på kritiske hendelser når de oppstår. Takket være den unike samvirkefunksjonaliteten i RAYVN kan hele beredskapsnettverket samarbeide og tilpasse seg for å gi den riktige responsen, selv når det uventede inntreffer.
 • Myndiggjøring - medarbeiderne får større eierskap til risiko og samarbeider om å håndtere hendelser mer effektivt sammen. Videre kan rapportering, gjennomgang og evalueringer bidra til å skape robusthet - slik at selv når en kritisk hendelse inntreffer, kan man få innsikt som kan bidra til forbedringer i fremtiden.

Som vi har sett, styrkes planene, rutinene og prosessene for resiliens når organisasjoner investerer i beredskap og håndtering av kritiske hendelser.

Hvordan kriseberedskap bygger motstandsdyktighet

Det er ikke bare viktig å forstå hvordan organisasjonen kan bygge motstandskraft, det er også et viktig mål.

Beredskap og håndtering av kritiske hendelser kan hjelpe organisasjoner med å nå dette målet gjennom investeringer i økt kapasitet for å håndtere kritiske hendelser, lære av erfaringer og drive frem videre vekst.

     Invest in  Emergency Preparedness     Build Resilience      Drive sustainable    growth

Invester i beredskap

 • Velg en digital løsning som muliggjør sikker håndtering av kritiske hendelser i sanntid.
 • utføre en risikovurdering
 • lage en detaljert, handlingsrettet beredskapsplan
 • sørge for å bygge opp, mobilisere og administrere et robust beredskapsnettverk
 • bedre beredskap gjennom øvelser og trening
 • klargjøre roller og ansvar i enhver situasjon

Bygge motstandskraft

 • få øyeblikkelig situasjonsforståelse for å kunne iverksette relevante tiltak raskere
 • håndtere forstyrrelser mer effektivt gjennom forbedret samarbeid
 • enkelt å distribuere de riktige personene og ressursene med verktøy for geografisk kartlegging, flerkanalskommunikasjon og et brukervennlig trafikklyssystem.
 • varsle alle umiddelbart med relevant informasjon
 • håndtere hendelser raskere og redusere negative konsekvenser
 • redde liv, beskytte sårbare økosystemer og gjenoppta drift etter IT-trusler

Fremme bærekraftig vekst

 • Mer detaljert og raskere rapportering muliggjør mer detaljert analyse og bedre tilpasninger for fremtiden.
 • Forbedre compliance og forsikringsrapportering med digital rapportering og tidsstemplede logger.
 • kommunisere riktig informasjon til interne og eksterne aktører for å skape merverdi
 • forbedrede metoder for evaluering og tilpasning
 • høste fordelene av kontinuitet i tjenestene, økt verdi for aktørene og bedre omdømme.
Alle disse investeringene i beredskap kan bidra til å bygge motstandsdyktighet i møte med hendelser og kriser. Dermed blir organisasjonen bedre rustet til å overleve en kritisk hendelse når den inntreffer, og til å utøve de egenskapene som trengs for å skape bærekraftig vekst.

Motstandsdyktighet: Viktige utfordringer og prioriteringer

Det er klart at det å bygge motstandsdyktighet er en prioritet for enhver organisasjon som ønsker å skape vekst i møte med utfordringer og kriser.

Våre kunder forteller oss at disse fem nøkkelfaktorene er spesielt viktige for beredskap og håndtering av kritiske hendelser i dag:

 • Menneskelig: evnen til å takle stress, kriser og traumer for å regulere, tilpasse og transformere seg emosjonelt for å vokse.
 • Operasjonell: evnen til å drive virksomheten og opprettholde tjenesten i møte med risiko, forstyrrelser og trusler.
 • Organisatorisk: en organisasjons evne til å forutse, forberede seg på, reagere på og tilpasse seg trinnvise endringer og plutselige hendelser for å overleve og ha videre vekst.
 • Cyber: evnen til å forberede seg på, svare på og komme seg etter cybertrusler eller angrep for å opprettholde og drive digitale systemer og tjenester.
 • Miljø: Et økosystems evne til å absorbere sjokk og forstyrrelser og samtidig bevare sin struktur, funksjon og tilpasningsevne.
Human Operations Organization Environment Cyber

Beredskap er avgjørende for å kunne håndtere driftsforstyrrelser: for å kunne reagere effektivt på hendelser, redusere risikoen og håndtere krisesituasjoner sammen. Det er én dimensjon av motstandsdyktighet. 

Men det er ikke alt. 

I RAYVN ser vi at investeringen i beredskap blir et utgangspunkt for å lage de riktige planene, ta i bruk de beste metodene og drive frem de endringene som trengs for å sikre drift og trives i vår turbulente tid. 

Derfor er det viktig å investere i beredskap.

Din 14-dagers RAYVN gratis prøveperiode!

 • Test RAYVN og alle funksjonene i organisasjonen din

 • Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for prøveperioden.

 • Supportteamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Meld meg på
Bilde