Håndtering av kritiske hendelser for

Energiselskaper

Kritiske hendelser som direkte påvirker energiselskaper, forventes å inntreffe med høyere hyppighet og alvorlighetsgrad.


Energisektoren representerer en kritisk nasjonal infrastruktur. Brudd i strømleveranser kan føre til at hele samfunn ikke fungerer, noe som kan få uante konsekvenser.

RAYVN er det mest effektive verktøyet for håndtering av alle typer hendelser i energisektoren. Evnen til å forberede seg på kritiske hendelser og lære av tidligere hendelser er også avgjørende for virksomhetens kontinuitet og omdømme.

Vi har valgt å bruke et skybasert system - RAYVN, slik at vi kan samhandle og bidra i håndteringen av hendelsen via mobil eller nettbrett, uansett hvor i verden vi befinner oss.
Dino Wachendorf, Agder Energi
Agder energi logo
Når du opplever en kritisk hendelse, må det ikke være noen tvil om hvordan nødsystemet skal brukes. Selv om du øver regelmessig, bruker du lite tid inne i beredskapssystemet. I en krisesituasjon skal du ikke måtte bekymre deg for hvordan du bruker nødverktøyet. Du skal intuitivt vite hvordan du bruker det. Akkurat som når du ringer en telefon eller skriver et dokument i Word.
Dino Wachendorf, Agder Energi

Noen av våre kunder:

Kritiske hendelser som direkte påvirker energiselskaper, forventes å inntreffe med høyere hyppighet og alvorlighetsgrad.

Energisektoren representerer en kritisk nasjonal infrastruktur. Brudd i strømleveranser kan føre til at hele samfunn ikke fungerer, noe som kan få uante konsekvenser.

RAYVN er det mest effektive verktøyet for håndtering av alle typer hendelser i energisektoren.
Evnen til å forberede seg på kritiske hendelser og lære av tidligere hendelser er også avgjørende for virksomhetens kontinuitet og omdømme.

Når en kritisk hendelse inntreffer:

 • Hvilke verktøy bruker du for å administrere tilgjengelige ressurser?
 • Hvordan kommuniserer du effektivt med personalet ditt?
 • Hvordan dokumenterer du håndteringen av kritiske hendelser?

Bruk RAYVN til å:

 • Varsle personalet ditt om kritiske hendelser

  Er det vanskelig å få tak i nødvendig personell raskt nok? Ved ulykker, skader, ekstremvær, IT-forstyrrelser osv. vet alle at det er mange personer som må varsles og at tiden er avgjørende. Ved å bruke RAYVN kan du få tak i personell i løpet av sekunder, slik at du kan fokusere på situasjonen i stedet for å kaste bort dyrebar tid på å ringe, sende e-post og SMS. RAYVN tilbyr et unikt toveis varslingssystem som varsler alle gjennom automatiserte taleanrop, SMS, e-post og mobilappvarsler.

 • Kommuniser med personalet ditt i sanntid

  Har du problemer med å holde alle informert med riktig informasjon? Når kritiske hendelser inntreffer, må alle være oppdatert med den nyeste informasjonen. Ledere vil hele tiden håndtere telefonsamtaler, SMS-er og e-poster for å holde alle oppdatert. Dette er bortkastet tid. RAYVNs unike delte logg tilbyr et enkelt og intuitivt grensesnitt for deling av informasjon i sanntid til alle involverte.

 • Administrere og tildele oppgaver

  Er det utfordrende å få medarbeiderne til å følge bedriftens rutiner og fordele oppgaver ad hoc raskt? Mange medarbeidere er involvert i håndteringen av kritiske hendelser, og det er ofte vanskelig å sikre at bedriftens rutiner følges og at oppgavene utføres som forventet. RAYVN løser dette problemet ved å introdusere et brukervennlig verktøy for oppgavehåndtering. Oppgaver kan forhåndsdefineres i ulike handlingskort, og det er også mulig å tildele oppgaver underveis i en pågående situasjon. Tildel oppgaver til personer og sett tidsfrister. Personalet kan følge med på oppgavene og markere dem som utført på mobiltelefonen.

 • Send verdifull informasjon til hele tjenestelinjen din

  Er det vanskelig å få bekreftelse fra alle på at de har mottatt viktig informasjon? RAYVN lar deg sende en SMS til dine ansatte og be dem bekrefte at de har mottatt meldingen. "Til alt personell: På grunn av ekstremvær må vi utsette den planlagte operasjonen. Vennligst bekreft med OK for å bekrefte at du har mottatt denne meldingen". RAYVN samler alle svarene, og du kan fokusere på de som ikke har svart.

 • Øke samarbeidet med nødetatene

  RAYVN kan bidra til å øke samarbeidet mellom andre selskaper og etater. Ved kritiske hendelser der flere enheter må samarbeide for å håndtere situasjonen på best mulig måte, vil RAYVN fungere som et verktøy som kobler sammen de ulike tjenestene.

 • Automatisk dokumentasjon og rapporter

  Bruker du timer eller dager på rapportering og dokumentasjon? Etter at hendelsen er håndtert, kan det ta timer og kanskje dager å fullføre rapporteringen. Du må dokumentere tidslinjen for hendelsen, hvilke beslutninger som ble tatt og hvilke tiltak som ble iverksatt. Ble protokollen fulgt? Det er en langtekkelig oppgave å samle inn denne informasjonen fra e-post, SMS og telefonsamtaler. I tillegg forventes det nøyaktig informasjon fra ledelsen, forsikringsselskaper, kunder og myndigheter. RAYVN samler alle data fra hendelseshåndteringen og genererer en fullstendig rapport ved å klikke på en knapp. Alle handlinger, beslutninger, aktiviteter og kommunikasjon registreres i sanntid under hendelsen.

 • Overvåke posisjonen til ressursene dine

  Vet du hvor personellet og ressursene dine befinner seg under en kritisk hendelse? Etter at personellet ditt har blitt varslet og akseptert å bli med i den delte loggen, kan operatørene se alles posisjon på kartet. Posisjonen deres hentes fra GPS-en på mobiltelefonene deres. Dette gir operatøren en utmerket oversikt over hvor alle befinner seg i forhold til den pågående hendelsen.

 • Gjennomgå data og statistikk

  Hva slags kritiske hendelser utgjør den største belastningen for virksomheten din? RAYVN samler inn data fra alle hendelser som har blitt håndtert. Gå gjennom og analyser de ulike hendelsestypene, og få de dataene du trenger for bedre å kunne unngå belastende situasjoner.

Eksempler på hvordan RAYVN kan brukes

Scenario 1

Cyberangrep
Hacker-bilde

Strømforsyningen er suspendert på grunn av et cyberangrep på infrastrukturen vår. 150 000 kunder mangler strøm. Vårt omdømme som en pålitelig leverandør av offentlig infrastruktur står på spill.

 • Varsle interne og eksterne IT-team, samt ledelsen og eksterne partnere.
 • Del informasjon med alle involverte i sanntid
 • RAYVN er hostet eksternt, og vil ikke bli påvirket av eventuelle angrep på systemene dine.
 • Tildel oppgaver til personalet i henhold til dine behov
 • Arbeide selvstendig med å fikse spesifikke systemer/servere
 • Håndtere den kritiske hendelsen på flere nivåer - taktisk, operasjonelt og strategisk.
 • Gi offentlige tjenester, forsikringsselskaper osv. den nyeste informasjonen.
 • Dokumenter hele håndteringen av den kritiske hendelsen for potensielle forsikringskrav, søksmål osv.
 • Se hvor ressursene dine befinner seg

Scenario 2

Ekstremvær
Storm om natten

En orkan forårsaker store problemer i området. Sterk vind, oversvømmelser og jordskred krever at alt personell og alle mannskaper deltar. 30 % av alle husstander er uten strøm.

 • Bruk RAYVN til å iverksette forebyggende tiltak
 • Tildel oppgaver for å forberede organisasjonen din på det som skal komme
 • Send varsler til personalet ditt, informer dem om prognosen og verifiser automatisk at informasjonen er mottatt.
 • Opprett en felles logg for den kritiske hendelsen og inviter nøkkelpersonell.
 • Del all relevant informasjon til dine ansatte før, under og etter ekstremværet.
 • Gjennomfør statusmøter på RAYVN gjennom hele arrangementet og sett fokus på hva dere skal prioritere.
 • Se hvor ressursene dine befinner seg i kartet på RAYVN .
 • Last ned en rapport om hvordan du håndterte situasjonen, og bruk den til dokumentasjon og evaluering.
 • Ved behov, bruk RAYVNs pårørendesenter for å håndtere all kommunikasjon med familie og pårørende til berørt personell.

Din 14-dagers RAYVN gratis prøveperiode!

 • Test RAYVN og alle funksjonene i organisasjonen din

 • Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for prøveperioden.

 • Supportteamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Meld meg på
Bilde