Håndtering av kritiske hendelser for

LOGISTIKK OG TRANSPORT

Noen av våre kunder

Tjenesteleverandører innen logistikk- og transportsektoren står overfor ulike scenarier som setter organisasjonen og driften deres på prøve.

Hvordan organisasjonen håndterer utfordrende situasjoner er avgjørende med tanke på potensielt tap av inntekter og skade på selskapets omdømme.

Når en situasjon oppstår, eller under komplekse daglige operasjoner:

 • Hvilke verktøy bruker du for å administrere tilgjengelige ressurser?
 • Hvordan kommuniserer du effektivt med personalet ditt?

Bruk RAYVN til å:

 • Varsle personalet ditt på flere plattformer

  Er det vanskelig å få tak i nødvendig personell raskt nok?Ved ulykker, skader, ekstremvær, IT-forstyrrelser osv. vet alle at mange personer må varsles og at tiden er avgjørende. Ved å bruke RAYVN kan du nå personellet ditt i løpet av sekunder, slik at du kan fokusere på situasjonen i stedet for å kaste bort dyrebar tid på å ringe, sende e-post og SMS. RAYVN tilbyr et unikt toveis varslingssystem som varsler alle gjennom automatiserte taleanrop, SMS, e-post og mobilappvarsler.

 • Kommuniser med dine ansatte i sanntid

  Har du problemer med å holde alle informert med riktig informasjon? Når det oppstår hendelser, må alle oppdateres med den nyeste informasjonen. Ledere vil hele tiden håndtere telefonsamtaler, SMS-er og e-poster for å holde alle oppdatert. Dette er bortkastet tid. RAYVNs unike delte logg tilbyr et enkelt og intuitivt grensesnitt for deling av informasjon i sanntid til alle involverte.

 • Administrere og tildele oppgaver

  Er det utfordrende å få personell til å følge bedriftens planverk og å fordele oppgaver fortløpende? Mye personell er ofte involvert i hendelseshåndteringen, og det er ofte vanskelig å vite at selskapets protokoll følges, og at oppgavene fullføres som forventet. RAYVN løser dette problemet ved å introdusere et brukervennlig oppgavehåndteringsverktøy. Oppgaver kan forhåndsdefineres i forskjellige tiltakskort, i tillegg til å tildele oppgaver underveis i en pågående situasjon. Tildel oppgaver til personer og angi tidsfrister. Personalet kan overvåke oppgavene og markere dem som fullført på mobiltelefonen.

 • Send verdifull informasjon til hele tjenestelinjen din

  Er det vanskelig å få bekreftelse fra alle på at de har mottatt viktig informasjon? RAYVN lar deg sende en SMS til de ansatte og be dem bekrefte at de har mottatt meldingen. "Til alle ansatte: På grunn av ekstremvær må vi avlyse alle dagens operasjoner. Vennligst bekreft med OK for å bekrefte at du har mottatt denne meldingen". RAYVN samler inn alles svar, og du kan fokusere på de som ikke har svart.

 • Automatisk dokumentasjon og rapporter

  Bruker du timer eller til og med dager på rapportering og dokumentasjon? Etter at hendelsen er håndtert, kan det ta timer og kanskje dager å fullføre rapporteringen. Du må dokumentere tidslinjen for hendelsen, hvem som gjorde hva, og hva de gjorde. Ble protokollen fulgt? Å samle inn denne informasjonen fra e-post, SMS og telefonsamtaler er en langtekkelig oppgave. Og det forventes nøyaktig informasjon fra ledelsen, forsikringsselskaper, kunder og myndigheter. RAYVN samler all informasjon fra hendelseshåndteringen din og genererer en fullstendig rapport ved å klikke på en knapp. Alle handlinger, beslutninger, aktiviteter og kommunikasjon registreres i sanntid under hendelsen.

 • Overvåke posisjonen til ressursene dine

  Vet du hvor personellet og ressursene dine befinner seg når en situasjon oppstår? Etter at personellet ditt har blitt varslet og akseptert å bli med i den delte loggen, kan operatørene se alles posisjon på kartet. Posisjonen deres hentes fra GPS-en på mobiltelefonene deres. Dette gir operatøren en utmerket oversikt over hvor alle befinner seg i forhold til den pågående hendelsen.

 • Gjennomgå data og statistikk

  Hvilke typer hendelser utgjør den største belastningen for virksomheten din? RAYVN samler inn data fra alle hendelser som har blitt håndtert. Gå gjennom og analyser de ulike hendelsestypene, og få de dataene du trenger for bedre å kunne unngå belastende situasjoner.

Eksempler på hvordan RAYVN kan brukes

Under hendelser/kriser

scenario 1

En trailer med verdifull last er involvert i en trafikkulykke.

Sjåføren er skadet, og lasten står i fare for å bli forurenset hvis den ikke håndteres umiddelbart. Hvordan håndterer du situasjonen og koordinerer innsatsen for å sikre sjåføren, traileren og lasten?

 • Varsle team og personell om hendelsen
 • Del informasjon til alle involverte om oppdateringer av situasjonen.
 • Utpeke spesifikt personell til å sikre kjøretøyet, og annet personell til å håndtere lasten.
 • Se hvor alle ressurser befinner seg i tilknytning til ulykkesstedet.

Under den daglige driften

scenario 2

Daglig drift av bytoget

Alle sjåfører og ansatte bruker mobiltelefonen sin til å kommunisere med operatørene, og legger til alle små og store hendelser som kan oppstå i løpet av dagen.

 • Send et varsel til alt personell på vakt ved begynnelsen av dagen.
 • Den daglige loggen er basert på forhåndsdefinerte maler med et sett oppgaver som må gjøres hver dag.
 • RAYVN er det felles kommunikasjonsmiddelet mellom operatørsentralen og sjåførene med oppdatert informasjon i sanntid.
 • All kommunikasjon loggføres for dokumentasjon og evaluering
 • Når hendelser skjer i løpet av dagen, opprettes de i loggen som gir operatøren en status for alle pågående hendelser som må håndteres.
 • Listen over hendelsestyper kan tilpasses og settes opp i henhold til situasjonens alvorlighetsgrad, med tilpassede oppgaver og en beskrivelse av hva personalet skal gjøre.
 • Operatøren kan generere en rapport fra den daglige loggen, en spesifikk hendelse, og gjennomgå hvilken type hendelser som representerer et problem for virksomheten.

Din 14-dagers RAYVN gratis prøveperiode!

 • Test RAYVN og alle funksjonene i organisasjonen din

 • Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for prøveperioden.

 • Supportteamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Meld meg på
Bilde