Personvern og sikkerhet

RAYVN handler til syvende og sist om sikkerhet. Ved å bruke RAYVN skal du vite at vår høyeste prioritet er personvernet og sikkerheten til alle våre brukere og kunder. Vi ønsker å være åpne og transparente når det gjelder våre tiltak for personvern og sikkerhet. Her kan du sette deg inn i våre retningslinjer for personvern og sikkerhet, samt annen dokumentasjon knyttet til etterlevelse.