Konfrontere cyberangrep med selvtillit

RAYVNNyheter

RAYVN app i hånden

Ifølge en fersk rapport fra Cybersecurity Ventures vil global nettkriminalitet koste verden 6 billioner dollar innen 2021. Nettkriminalitet vil fortsatt være et stort problem i årene som kommer på grunn av vanlige sårbarheter i bedriftenes systemer. Tilfeller av nettangrep forekommer på tvers av organisasjoner i uforutsigbare mønstre som kan ramme når som helst.

Men hvordan kan organisasjoner reagere på nettangrep? det vil ikke være nok å avskjære angriperne ved å slå av datamaskiner, systemer eller til og med tilkoblingen din! Du må være forberedt på å reagere så raskt du kan. 

På RAYVN finner du tips som er enkle å implementere, og som hjelper deg med å planlegge, reagere og gjenopprette etter cyberangrep.

Bilde

Planlegg trinnene dine

Det er på tide å utarbeide en handlingsplan, som må skissere viktige elementer, for eksempel hvordan du kontakter responsteamet? Hvilke data må du sende videre? Hvem andre må varsles hvis dataene deres er stjålet (f.eks. kunder, dataeiere eller partnere)? Må jeg kontakte politiet?

RAYVN anbefaler at organisasjoner tar i bruk et integrert kommunikasjons- og krisehåndteringssystem som består av et pålitelig flerkanals varslingssystem. Det vil si et system som sender varsler til flere brukere og kan involvere relaterte interessenter i løpet av sekunder.

Et cyberangrep kan lamme organisasjonens IT-systemer, hindre tilgang til viktige datasystemer og vanskeliggjøre kommunikasjonsflyten under hendelsen. Rayvn tilbyr et uavhengig krisehåndteringssystem som ikke er knyttet til eller avhengig av våre interne systemer, og som gjør det mulig å kommunisere effektivt i en krisesituasjon. RAYVN vil hjelpe deg med å reagere raskt på hendelser og smidiggjøre kommunikasjonen med det rette innsatsteamet.

Identifiser ditt interne responsteam

Effektiv kommunikasjon spiller en sentral rolle under kritiske hendelser, for eksempel cyberangrep. Det gjør det mulig å sikre at alle relevante aktører har den samme situasjonsforståelsen. Når et cyberangrep inntreffer, er det viktig å ha et kommunikasjonssystem på plass som gjør det mulig å kommunisere, dele informasjon og sikre at alle er informert. Plattformen RAYVN lar deg for eksempel tildele personell til å håndtere oppgaver under hendelsen og sette tidsfrister for fullføring av oppgavene.

foreta en kritisk vurdering av situasjonen

Det er viktig å vurdere din faktiske evne til å møte et cyberangrep. Noen ganger vil du oppdage at ditt interne responsteam ikke har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere cyberangrep! Heldigvis finnes det eksterne fagpersoner som har spesialisert seg på å håndtere nettangrep. I slike scenarier er det best å samarbeide med eksterne parter for å forene innsatsen for å forebygge og gjenopprette etter nettangrep.

Et pålitelig krisehåndteringssystem er et must!

Gjenopprettingsplanen må fastslå nøyaktig og grundig hva som skjedde under dataangrepet. Alt du trenger, er et automatisert loggsystem som dokumenterer svarene og alle trinnene som ble tatt under dataangrepet. RAYVN Med et automatisk loggsystem, for eksempel, kan du automatisk generere rapporter basert på de registrerte loggene under cyberangrepet. Dette vil hjelpe deg med å dokumentere og evaluere hvordan organisasjonen håndterte cyberangrepet. Selv om det er vanskelig å forutsi hvordan og hvor cyberangrep vil bli rettet, er det viktig å være forberedt ved å bygge en kultur for kriseberedskap i organisasjonen. Implementering av et verktøy for krisehåndtering er en viktig del av denne prosessen.
Bilde

Din 7-dagers gratis prøveversjon av RAYVN!

Prøv RAYVN og test alle funksjonene i organisasjonen din

Enkel registreringsprosess. Du trenger ikke å oppgi kredittkort for å registrere deg for en prøveperiode.

Support-teamet vårt er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Jeg ønsker en prøveperiode
Bilde