All blog posts

Windco velger RAYVN som en sentral del av sin beredskapsstrategi

Featured image for “Windco velger RAYVN som en sentral del av sin beredskapsstrategi”
Windco logoWindco AS valgte nylig RAYVN som sin løsning for å sikre en effektiv beredskap og håndtering av kritiske hendelser. Bruk av RAYVN hjelper Windco for å sikre drift og vil være en et viktig element i deres beredskapsstrategi.
Jonas Hovland, CEO, Windco
Beredskap er avgjørende for Windco. Å bruke RAYVN som vår løsning for beredskap betyr at vi kan ta en proaktiv og strukturert tilnærming dersom en hendelse skulle inntreffe.

Jonas Hovland

CEO, Windco AS

"Beredskap er avgjørende for Windco. Å bruke RAYVN som vår løsning for beredskap betyr at vi kan ta en proaktiv og strukturert tilnærming dersom en hendelse skulle inntreffe," sa Jonas Hovland, daglig leder i Windco.

Windco ble etablert i Egersund i januar 2017 for å forsyne den raskt voksende vindkraftindustrien i Skandinavia med produkter og tjenester knyttet til installasjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner av vindturbiner, både på land og til havs. Windco er i dag et tverrfaglig serviceselskap, med høy kompetanse på gjennomføring av prosjekter innen fornybar energi.

"Gjennom vår GWO-opplæring og annen relevant HMS-opplæring sikrer vi at våre ansatte har toppmoderne opplæring i risikostyring og forebygging," fortsatte Hovland. «Våre operatører jobber i et svært utfordrende miljø, hendelser kan (og gjør) oppstå. For oss er det viktig å ha en beredskapsløsning som er enkel å bruke og krever minimal innsats for å distribuere og bruke – vi har funnet alt dette i RAYVN.»

Image
Image
Image

Your 14-day RAYVN free trial!

  • Test RAYVN and all its features in your organization

  • Simple sign-up process. You will not need to enter a credit card to sign-up for the trial.

  • Our support team is here to help you if you have any questions.

Sign me up
Image

Your 14-day RAYVN free trial!

  • Test RAYVN and all its features in your organization

  • Simple sign-up process. You will not need to enter a credit card to sign-up for the trial.

  • Our support team is here to help you if you have any questions.

Sign me up
Image